[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2012, Cilt 26, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-137
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Posterior Mitral Kapakçıkta Kist: Nadir Bir Emboli Kaynağı
Ertuğrul KURTOĞLU1, Hasan KORKMAZ2, Mehmet AKBULUT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mitral kapak, kist, ekokardiyografi

Kardiyak kan kistleri günlük klinik uygulamalarda nadir görülmektedir ve çoğunlukla konjenitaldir. Sıklıkla kalp kapakçıklarına yerleşirler ve erişkin yaşlarda çok nadir olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bazı kardiyak kistler asemptomatik olabilecekleri gibi bazıları da komplike olarak erken dönemlerde bulgu ve belirti verebilir. Biz 82 yaşına kadar asemptomatik olarak kalmış ve ancak geçici iskemik atak nedeniyle etyoloji araştırılmasında tanı konulmuş mitral kapağa yapışık bir kist vakasını sunuyoruz.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]