[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Listeriyozisli Koyunlarda Klinik, Patolojik ve Mikrobiyolojik Bulgular
Songül ÇERİBAŞI1, Ömer KIZIL2, Murat KARAHAN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: L. monocytogenes, koyun, klinik bulgu, mikrobiyoloji, patoloji

Bu çalışmada, listeriyozisli koyunlarda klinik, patolojik ve mikrobiyolojik bulguların bildirilmesi amaçlandı. Çalışma materyalini, anamnezde sinirsel belirtiler ve ölüm görüldüğü bildirilen, silajla beslenen bir sürüden 25 adet koyun oluşturdu. Hasta hayvanlarda klinik olarak sinirsel semptomlar, iştahsızlık, yavru atma, konjuktivitis, depresyon gibi bulgular saptandı. Hasta koyunlarda kan, yem, süt ve dışkı örnekleri alındı. Biyokimyasal parametreler, koyunlar için bildirilen referans değerler arasında saptandı. Şiddetli klinik bulgu gösteren 3 koyunda nekropsi yapılarak, beyin ve medulla spinalis'ten alınan doku örneklerinde PCR işlemi uygulandı. Özellikle beyinde, ponsta, medulla oblongata'da ve gri maddede önemli histopatolojik değişimlere rastlandı. Üç koyuna ait beyin örneklerinden Listeria Isolation Medium (Oxford formülasyonu) agarda siyah koloni oluşturan Listeria spp. şüpheli izolatlar elde edildi. Kültür pozitif örneklerin tür spesifik PCR analizinde tüm izolatlar L. monocytogenes olarak identifiye edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]