[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 013-017
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Keklik (Alectoris chukar) Harder Bezi Üzerine Histolojik ve Histokimyasal Çalışmalar
Öznur ÖNAL, Kenan ÇINAR
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alectoris chukar, Harder bezi, histokimya, mukosubstans

Bu çalışmada keklik (Alectoris chukar) Harder bezinin histolojik yapı ve histokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlandı. Servikal dislokasyon yöntemiyle ötenazi uygulanan 4 adet erişkin kekliğin (Alectoris chukar) Harder bezleri alındı. Uygulanan histokimyasal boyama yöntemleri sonucunda korpus glandulayı oluşturan hücrelerde karboksilatlı, Osülfat esterli ve sülfatlı mukosubstansın güçlü yoğunlukta reaksiyon verdiği gözlendi. Primer ve merkezi kanal hücrelerinde asidik, karboksilatlı ve nötral mukosubstansın orta yoğunlukta olduğu belirlendi. Merkezi kanal mukus hücrelerinin mukosubstans içeriğinin ise asidik karakterde olduğu saptandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]