[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 025-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akkaraman Koyunlarda Dalağın B-Mod ve Doppler Ultrasonografik Muayenesi
Cihan GÜNAY, Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dalak, doppler, ultrasonografi, koyun

Bu çalışma kesime sevk edilen 40 adet sağlıklı Akkaraman ırkı koyunda B-mod ve doppler ultrasonografi kullanılarak dalağın boyutları, lokalizasyonu, arter ve venlerinin akım karekteristiklerinin tespiti için yapılmıştır. Göğüs kafesinin sol yarımındaki 9-10. interkostal aralıkdan 8 MHz'lik linear ve konveks proplar kullanılarak dalağın parankim dokusunun ve damarlarının görünümleri incelendi. B-mod ultrosonografik muayenede dalağın ventrale doğru inildikçe koni şeklini aldığı gözlenirken, dalağın kapsülü ve parankim dokusu ekojenik bir görünüme sahipti. Dalağın damarları ise oval şekilde ve anekoik bir görünümdeydi. Doppler görüntülemede damarlardaki kan akımının varlığı tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]