[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali Yanıklarında Otojen Serumun Kornea Endotel İyileşmesi Üzerine Etkisi
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN1, Mustafa ÖZKARACA2, Mehmet Cengiz HAN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kornea, endotel, alkali yanık, otojen serum

Bu çalışmada korneanın alkali yanıklarında otolog serumun kornea endoteli üzerindeki etkinliği araştırılmıştır.

Alkali yanıklar korneada çok şiddetli travmalar oluştururlar. Bu nedenle iyileşmesi oldukça zor ve komplikasyonlu olur. Endotel tabaka korneanın şeffaflığının korumasında görevlidir. Endotel tabakada oluşacak hücre hasarının onarılması çevredeki sağlam hücrelerin hasarlı alana migrasyonu ile olmaktadır. Otolog serum kologenaz aktivitesini inhibe ederek endotel tabakasındaki hasarı azaltır ve hücrelerin migrasyonunu hızlandırır.

Çalışmada 3 grupta toplam 21 adet Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Genel anestezi altında II. ve III. gruplarda 2 N NaOH ile sağ gözlerde korneada alkali yanık oluşturuldu ve 21 gün süreyle II. grupta serum fizyolojik, III. grupta ise otojen serum günde 4 kez uygulandı. I. grupta ise alkali yanık oluşturulmadan 21 gün süreyle günde 4 kez otojen serum uygulandı. Yirmibirinci günün sonunda ötenazi edilen tavşanların korneaları çıkartılarak histopatolojik muayeneleri yapıldı. III. gruptaki endotel defekt alanları ve endotel hücre kaybının II. gruba göre daha az olduğu tespit edildi. Bu çalışmada otojen serumun kornea alkali yanıklarında endotel iyileşmesi üzerine yararlı etkisinin olduğu görüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]