[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye'nin Bazı Bölgelerinde 2008 Yılında Görülen Bovine Ephemeral Fever Virüs Enfeksiyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonuyla Belirlenmesi
Şükrü TONBAK1, Engin BERBER1, Mehmet ÇABALAR2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bovine ephemeral fever virüs, RT-PZR, sığır

Bovine ephemeral fever (BEF), biyokimyasal ve hematolojik değişikliklerle karakterize sığırların viral bir hastalığıdır. Süt veriminde azalmaya ve besi sığırcılığında verim kaybına neden olmasından dolayı ekonomik olarak önemli bir hastalıktır. Bu çalışmada Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yer alan on vilayetten 2008 yılında 110 adet kan ve 120 adet serum örneği toplanmıştır. Toplanan örneklerden izole edilen RNA'lara tersine transkripsiyon ve polimeraz zincir reaksiyon (RT-PZR) deneyleri yapıldı. Glikoprotein genine spesifik primerlerin kullanıldığı polimeraz zincir reaksiyonunda 2008 yılında 20 örnek pozitif olarak bulundu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]