[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 1, Sayfa(lar) 039-041
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ, Malatya ve Tunceli İllerinde Koyunlarda Görülen Abort Vakalarında Pestivirusların Rolünün Araştırılması
Engin BERBER1, İbrahim SÖZDUTMAZ2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, abort, pestivirüs, ELISA

Bu çalışmada; Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde koyunlardan elde edilen abort örneklerinden pestivirüs (Border disease; BD ve bovine viral diarrhoea virus; BVDV) prevalansının antijen enzim linked immunosorbent assay (ELISA) ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplam 160 örneğin ELISA ile çalışılması neticesinde örneklerin 36 (%22.5)'sı pestivirüs antijen varlığı yönünden pozitif tespit edilmiştir. Sonuç olarak, pestivirüslerin Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki koyunlarda abortların etiyolojisinde önemli oldukları belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]