[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
KOYUNLARDA BAZI KABA VE YOĞUN YEMLERİN NAYLON KESE YÖNTEMİYLE KURU VE ORGANİK MADDE YIKIMLANABİLİRLİKLERİNİN VE ENZİM TEKNİĞİ İLE KURU VE ORGANİK MADDE SİNDİRİLEBİLİRLİKLERİNİN SAPTANMASI
İ. Halil ÇERÇİ, Pınar TATLI SEVEN, M. Ali AZMAN, Nurgül BİRBEN
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Bes. ve Besl. Hast. Anabilim Dalı Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İn situ, enzim tekniği, yıkımlanabilirlik, sindirilebilirlik, ruminant yemleri.

Bu çalışma yaygın olarak kullanılan ruminant yemlerinin in vitro enzim ve in situ yöntemle kuru ve organik madde sindirimlerini ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Bu amaçla araştırmada 45 yem örneği (her birinden beş adet olmak üzere yulaf, arpa, mısır, buğday, yonca, çayır otu, soya küspesi, pamuk tohumu küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi) kullanılmıştır.

Yem örneklerinin kuru madde ve organik madde sindirilebilirlikleri enzim tekniği ile tespit edilmiştir. Yemlerin kuru ve organik madde yıkımlanabilirliği naylon kese tekniği ile bulunmuştur. Yulaf, arpa, mısır, buğday, yonca, çayır otu, soya küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspesinin kuru ve organik madde sindirilebilirliği sırasıyla %54.00, %60.65, %69.38, %61.39, %44.19, %51.21, %67.26, %55.50 ve %61.69; %53.48, %59.50, %67.62, %61.28, %43.27, %47.75, %66.95, %54.92 ve %58.68 olarak saptanmıştır. Yulaf, arpa, mısır, buğday, yonca, çayır otu, soya küspesi, pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspesinin 24 saatlik inkubasyonlarda kuru ve organik madde yıkımlanabilirliği sırasıyla %72.29, %78.60, %73.66, %79.89, %56.55, %51.30, %68.13, %62.88, %62.70; %66.61, %77.78, %64.02, %78.61, %60.85, %59.63, %68.13, %61.80 ve %61.87 olarak tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]