[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Salmonella spp. ile Kontamine Edilen Broiler Bagetlerinin +4ºC'de Muhafazasında Sosun ve Eugenolün Bu Patojen Üzerine Etkisi
Işıl AYDIN
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Elazığ İl Koordinatörlüğü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Broiler baget, Salmonella spp., eugenol, sos

Bu araştırmada; Salmonella suşları ile kontamine edilen broiler bagetlerinde sosun ve eugenolün Salmonella suşları üzerine antibakteriyel etkisi incelendi. Bu amaçla örnekler; kontamine ancak sos içermeyen (1. grup), kontamine ve soslu (2. grup), kontamine, soslu ve %0.3 eugenol (3. grup), kontamine, soslu ve %0.5 eugenol (4. grup) olacak şekilde 4 gruba ayrıldı. Daha sonra bagetler polietilen kapaklı kaplarda ambalajlanarak + 4 ºC'de 5 gün muhafaza edilerek muhafazanın 0., 2., 3. ve 5. günlerinde Salmonella spp. varlığı yönünden incelendi.

Muhafaza süresine bağlı olarak 1. ve 2. grupta hafif düzeyde azalmalar meydana gelirken diğer gruplarda artmalar saptandı. Muhafazanın 5. gününde 0.40 log10kob/g ile en fazla azalma 1. grupta bulunurken en az düşüş ise 0.19 log10kob/g ile 2. grupta görüldü. 3. ve 4. gruplarda ise Salmonella spp. sayısında hafif düzeyde artışlar belirlendi. Bu araştırmada broiler bagetlerine ilave edilen eugenolün farklı konsantrasyonları ile sosun Salmonella suşları üzerine önemli bir etkisinin olmadığı tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]