[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Alt Dudakta Nadir Bir Kitle Nedeni; Schwannoma: Olgu Sunumu
Serdar ALTUN1, Aysun YILDIZ ALTUN2
1Harput Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Schwannoma, alt dudakta kitle

Schwannoma diğer bir tabirle neurilemmomalar, sinir kılıfındaki schwann hücrelerinden köken alan benign tümörlerdir. Periferik, santral ve otonomik sinirlerden köken alabilen schwannomların yaklaşık %25-45'i baş-boyun bölgesinde görülmekte olup en sık kafatabanı lokalizasyonunda akustik sinirden kaynaklanmaktadır. Oral kavitede nadir olarak görülen bu tümörün en sık lokalizasyonu dildir. Dudak tutulumu ise literatürde çok az sayıda rapor edilmiştir. Bu olguda, alt dudak kitlelerinde ayırıcı tanıda dikkat edilmesi gereken ve 21 yaşındaki bir erkekde olağan dışı bir tutulum gösteren alt dudak schwannomunu sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]