[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oral Olarak Verilen Panax ginseng ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum Ekstraktlarının Hamsterlardaki Oksidatif Stres, Lipit Profili ve Karaciğer Protein Ekspresyonları Üzerine Etkileri
Hamit USLU1, Evren KOÇ2, Gözde ATİLA3, Ebru BEYTUT4, Yusuf ERSAN5, Hüseyin Avni EROĞLU3, Osman İBİŞ3
1Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
4Erzincan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, TÜRKİYE
5Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Panax ginseng, Ganoderma lucidum, Phodopus campbelli, oksidatif stres, lipit profili, SDSPAGE

Bu çalışma antioksidan özelliklerinden dolayı yaygın olarak kullanılan Panax ginseng ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum eksraktlarının sağlıklı hamsterlerin plazma, eritrosit, karaciğer, böbrek ve kalp total oksidan (TOS), total antioksidan seviyeleri (TAS) ile plazma lipit profili ve karaciğer serum proteinlerindeki değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Deneysel gruplar Kontrol (K, normal içme suyu), Panax ginseng (G, 100 mg/kg/gün) ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum (G+GL, 140 mg/kg/gün Panax ginseng + 140 mg/kg/gün Ganoderma lucidum) olarak belirlendi. Deney ve kontrol grubundaki hayvanlara 60 gün süreyle içme suyu şeklinde uygulama yapıldı. Biyokimyasal analizler neticesinde lipit profili üzerinde önemli bir değişiklik gözlenmedi (P>0.05). Yine plazma, eritrosit, karaciğer ve böbrek TAS ile karaciğer, böbrek ve kalp dokularının TOS düzeylerinde bir değişiklik olmazken; gerek Panax ginseng gerekse Panax ginseng + Ganoderma lucidum eksraktlarının plazma TOS düzeylerini önemli düzeyde azalttığı belirlendi (P<0.001). Ayrıca eritrosit TOS düzeylerinin Panax ginseng + Ganoderma lucidum grubunda azaldığı gözlemlendi (P<0.01). Ayrıca karaciğer protein elektroforezinde ise kontrol grubuna kıyasla bu maddelerin uygulanmasına bağlı olarak bazı protein bantlarında kalınlaşmalar meydana geldiği saptandı. Sonuç olarak; Panax ginseng ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum uygulamasının özellikle plazma ve eritrositte TOS düzeylerini azaltmak suretiyle oksidatif stresi önlemede etkili olduğu ve karaciğer protein ekspresyonlarını artırdığı tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]