[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 28, Sayı 1
Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Dişi Köpeklerde Kan Progesteron ve 17β-Östradiol Seviyelerinin RIA ve ECLIA Yöntemleriyle Karşılaştırılması
Burhan YÜCEL, Oktay YILMAZ, Mehmet UÇAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Alabalıkların Yenilebilir Doku Örneklerinde Florfenikol Kalıntılarının Araştırılması
Sedat GÖKMEN, Gürdal DAĞOĞLU, Burcu GÜL BAYKALIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kars Merkez İlçedeki Süt Sığırcılık İşletmelerinin Genel Yapısı ve Ekonomik Boyutu
Pınar DEMİR, Serpil IŞIK ADIGÜZE, Mehmet SARI, Cemalettin AYVAZOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeni Zelanda Tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.)'nda Cinsiyet Faktörünün Mandibula Morfometrisine Etkisi
Yalçın AKBULUT, Yasin DEMİRASLAN, İftar GÜRBÜZ, Kadir ASLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye'de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Ovarial Sıvılarından İzole Edilmiş İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüsünün, VP2 Bölgesinin Kısmi Nükleotid Dizin Analizinin Belirlenmesi
Metin GÜRÇAY, Ayşe PARMAKSIZ, Ahmet SAİT, Selehattin GÜRÇAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kayseri'de Satışa Sunulan Sucuklarda Salmonella spp. Varlığı ve Antimikrobiyel Direnç Profilleri
Nurhan ERTAŞ, Seçil ABAY, Nihat TELLİ, Harun HIZLISOY, Serhat AL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Oral Olarak Verilen Panax ginseng ve Panax ginseng + Ganoderma lucidum Ekstraktlarının Hamsterlardaki Oksidatif Stres, Lipit Profili ve Karaciğer Protein Ekspresyonları Üzerine Etkileri
Hamit USLU, Evren KOÇ, Gözde ATİLA, Ebru BEYTUT, Yusuf ERSAN, Hüseyin Avni EROĞLU, Osman İBİŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Düvelerde Dondurulmuş Embriyoların Transferinde Embriyonun Uterusta Bırakıldığı Kornu Uteri ve Derinliğinin Gebelik Oranı Üzerine Etkisi
Şükrü DURSUN, Mehmet KÖSE, Mesut KIRBAŞ, Bülent BÜLBÜL, Mehmet ÇOLAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2008 – 2012 Yılları Arasında Elazığ'da Kesilen Hayvanlarda Karaciğer Trematodlarının Görülme Sıklığı
Mustafa KAPLAN, Serpil BAŞPINAR, Hamza ÖZAVCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bovin Viral Diyare Virüs Enfeksiyonlu Bir Buzağıda Görülen Bukleli Kıl Örtüsü
Mustafa İSSİ, Yusuf GÜL, Mehtap ÖZÇELİK, Metin GÜRÇAY, Ersoy BAYDAR, Aydın ÇEVİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Serbest Oksijen Radikallerinin Hastalıkların Patogenezisindeki Rolü
Kenan SEZER, Mahmut KESKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]