[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-039
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Effect of the Depth and Site of Embryo Deposition on Pregnancy Rate after Embryo Transfer in Heifers
Şükrü DURSUN1, Mehmet KÖSE2, Mesut KIRBAŞ1, Bülent BÜLBÜL1, Mehmet ÇOLAK3
1Bahri Dağdaş Uluslar arası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Konya, TÜRKİYE
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE
3Mehmet Akif Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
Keywords: Deep-shallow, ipsilateral-colleteral, embryo transfer, pregnacy rate, heifer

This study was conducted to determine the effects of both the uterine horn of the cryopreserved embryo placement according to corpus luteum, ipsilateral or colleteral, and the depth of embryo placement in the uterine horn on pregnancy rates in heifers. Deep transfer was defined as the injection of the embryo in third one-third of the cornu uterine, while shallow transfer was defined as the injection of embryo in first one-third stage of the cornu uterine. According to this definition and location of the corpus luteum, recipients were divided into four different groups. On day 7 after oestrus, embryos, grade1 embryos frozen with ethylene glycol by direct transfer method, were transferred deep-ipsilateral in Group I (n=12), shallow-ipsilateral in Group II (n=13), deep-collateral in Group III (n=13) or shallow-collateral in Group IV (n=12). Pregnancies were examined 28 days after transfer by ultrasonography. Pregnancy rates in Group I, II, III and IV were 41.7% (5/12), 61.5% (8/13), 30.8% (4/13), and 25% (3/12), respectively. The differences among groups were non-significant (P>0.05). When transfers are analyzed as deep and shallow groups, the pregnancy rates were 36% (9/25) in deep group, 40% (11/25) in shallow group, but the difference was not significant. If transfers are evaluated as ipsilateral and colleteral, pregnancy rates were 52% (13/25) in ipsilateral group and 28% (6/25) in collateral group. Pregnancy rate in ipsilateral transfers tended to be higher than in collateral transfers (P=0.07). It is concluded that the embryo should be placed in the uterine horn ipsilateral to the corpus luteum in direct transfer.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]