[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye'de Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Ovarial Sıvılarından İzole Edilmiş İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüsünün, VP2 Bölgesinin Kısmi Nükleotid Dizin Analizinin Belirlenmesi
Metin GÜRÇAY1, Ayşe PARMAKSIZ1, Ahmet SAİT2, Selehattin GÜRÇAY3
1Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol Enstitüsü, İstanbul, TÜRKİYE
3Su Ürünleri İstasyonu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Infectious pancreatic necrosis virus, ovarial sıvı, Gökkuşağı alabalığı, nükleotid sekansı, viral proteininin VP2 bölgesi

Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) ovarial sıvılarından izole edilen, İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virüsünün (IPNV) viral proteininin VP2 bölgesinin kısmi nükleotid sekansı belirlendi. Nükleotid sekansının daha önceden dünyada izole edilmiş IPNV izolatları ile genetik yakınlığı araştırıldı. Bu amaç için, Elazığ bölgesindeki gökkuşağı alabalıklarının ovarial sıvılarından IPNV izole edildi, RT-PCR metoduyla identifiye edildi ve bu izolatın viral proteininin VP2 bölgesinin kısmi nükleotid sekans analizi yapıldı. Bu izolatın nükleotid ve bundan çıkarılan aminoasit sekans verisi GenBankda, KC525214 ELAZIĞ erişim numarası ile yayınlandı. Bu izolat için filogenetik analiz yapıldı. KC525214 ELAZIĞ isolatının, filogenetik analiz sonucunda Genogroup 5 içinde bulunduğu ve Fransa, Norveç, Danimarka, Tayvan, İspanya ve Amerika izolatları ile serotip A2 grubunda bulunan izolatlarla yakından ilişkili olduğunu ortaya çıkardı. Bu bulgular, ovarian sıvıların transferleri, IPNV'nin taşınma ve yayılmasına aracılık ettiğine işaret etmektedir. Bu çalışma ile, Türkiye'de IPNV viral proteininin, VP2 bölgesinin kısmi nükleotid dizinanalizi gerçekleştirilmiş oldu. Bu çalışma sonuçları gelecekte oluşabilecek IPNV salgınları ve epidemiyolojik çalışmalar için önem arz etmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]