[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-056
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Role of the Free Oxygen Radicals on the Pathogenesis of the Diseases
Kenan SEZER1, Mahmut KESKİN2
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, TÜRKİYE
2Altınkum Veteriner Kliniği, Antalya, TÜRKİYE
Keywords: Oxidative stress, free oxygen radicals, antioxidants

Oxidative stress develops when there is an increase in the amounts of the radicals produced in vivo during metabolism and rendered harmless by antioxidants. It is known that, free oxygen radicals affect the host and virulence of pathogens and reported to be particles causing even some viral and chronic pathogenesis of diseases. In this review, the connection between oxidants and pathogenesis of some viral and chronic diseases are examined.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]