[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2014, Cilt 28, Sayı 2
Sığırların Normal Doğum ve Güç Doğumunda Eritrosit Arginaz Aktivitesi ve Plazma Nitrik Oksit Düzeylerinin Karşılaştırılması
Başak HANEDAN, Murat YÜKSEL, Fatih Mehmet KANDEMİR, Fulya BENZER, Mine ERİŞİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Kistik Ekinokokkozis'e İlişkin Bilgi Düzeyleri: Kars İli Örneği
Pınar DEMİR, Gencay Taşkın TAŞCI, Neriman MOR, Cemalettin AYVAZOĞLU, Reşat TAZEGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da Satılan Pişmiş Et ve Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Gülsüm ÖKSÜZTEPE, Pelin BEYAZGÜL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Merkepte (Equus asinus L.) Karaciğer ve Dalağın Arteriyel Vaskülarizasyonu
Emine KARAKURUM, Nejat DURSUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kazeöz Lenfadenitisli Koyunlarda Serum D Vitamini Düzeyleri
Onur BAŞBUĞ, Nevin TUZCU, Nazlı ERCAN, Uğur AYDOĞDU, Yusuf Ziya OĞRAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Civcivlerde Bulbus Oculi'nin Ağırlık ve Çap Değerleri Üzerine Farklı Fotoperiyotların Etkisi
Hülya BALKAYA, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Emre ERBAŞ, Hülya GÖKTAŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Topikal Selamektin Uygulaması Sonrası Koyun ve Keçilerde Plazma Konsantrasyonlarının Araştırılması
Burcu GÜL BAYKALIR, Gürdal DAĞOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ'da 2008 – 2012 Yılları Arasında Kesilen Kasaplık Hayvanlarda Kistik Ekinokokkozis Yaygınlığı
Serpil BAŞPINAR, Mustafa KAPLAN, Neslihan KELEŞTEMUR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yumurta Tavukçuluğunda Kullanılan Yetiştirme Sistemleri
Yasin BAYKALIR, Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Moleküler Markerlerin Hayvan Yetiştiriciliği ve Genetiğinde Kullanımı
Murad GÜRSES, Metin BAYRAKTAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]