[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 085-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Topikal Selamektin Uygulaması Sonrası Koyun ve Keçilerde Plazma Konsantrasyonlarının Araştırılması
Burcu GÜL BAYKALIR, Gürdal DAĞOĞLU
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Selamektin, koyun, keçi, HPLC

Selamektinin koyun ve keçilerde etiket dışı kullanılmasını takiben plazma konsantrasyonu ve farmakokinetik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada 1 yaşında dişi 12 adet koyun ile 12 adet keçi kullanılmıştır. Her iki gruba tek doz 12 mg/kg selamektin (Stronghold® %12 240 mg) topikal olarak uygulanmıştır. 35 günlük süre boyunca farklı aralıklarla kan örnekleri alınmış ve gerekli analizler yapılmıştır. Selamektinin plazma konsantrasyonu yüksek basınçlı sıvı kromotografisiyle ölçülmüştür (HPLC). Analizler sonucunda ortalama plazma konsantrasyonu, plazma maksimum konsantrasyon (Cmax), eğri altında kalan alan (AUC), ortalama kalış süresi (MRT) ve plazma maksimum konsantrasyona ulaşma süresi (Tmax) koyunlarda sırasıyla 1427.27±90.52 pg/mL, 4.78±0.61 ng/mL, 810.35±115.95 ng.saat/mL, 10.86±0.89 gün ve 72 saat; keçilerde ise 1195.03±70.81 pg/mL; 3.27±0.52 ng/mL, 664.42±72.62 ng.saat/mL, 10.46±0.74 gün ve 72 saat olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, selamektinin koyun ve keçilere topikal olarak uygulanması halinde plazma konsantrasyon düzeyi, Cmax ve AUC değerlerinin koyunlarda keçilere göre daha yüksek bulunduğu (P<0.05), MRT ve Tmax değerleri arasında ise önemli bir fark olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]