[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Civcivlerde Bulbus Oculi'nin Ağırlık ve Çap Değerleri Üzerine Farklı Fotoperiyotların Etkisi
Hülya BALKAYA, Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Emre ERBAŞ, Hülya GÖKTAŞ
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Axis bulbi externus, bulbus oculi, civciv, fotoperiyot

Bu çalışma civcivlerde farklı ışık uygulamalarında bulbus oculi'nin gelişimini incelemek amacıyla yapıldı. Çalışmada 144 adet broiler (ROS 308) civciv kullanıldı. Kuluçkadan çıkar çıkmaz civcivlerin cinsiyetleri belirlendi, erkek ve dişi olarak iki gruba ayrıldı. Daha sonra her iki grup kendi arasında 16 (16A-8K) ve 24 (24A-0K) saatlik ışık uygulaması yapılmak üzere tekrar gruplandırıldı. Çalışmada 288 adet bulbus oculi kullanıldı. Bulbus oculi'ler 24 saat %10'luk formaldehit solüsyonunda tespit edildikten sonra, axis bulbi externus ve equator uzunlukları hassas kumpas yardımıyla ölçüldü, ağırlıkları belirlendi. Göz ağırlığının zamanla artış gösterdiği ve bu artışın erkek civcivlerde daha fazla olduğu belirlendi. Gruplar üzerinde yapılan çalışma neticesinde; bulbus oculi ağırlığı, göz equator uzunluğu ve axis bulbi externus uzunluk değerleri, farklı fotoperiyotların etkisi yönünden incelendiğinde, rakamsal farklılıklara rağmen, güven aralığında yapılan test sonuçlarına göre anlamlı değerler bulunmadı (P>0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]