[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 077-080
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kazeöz Lenfadenitisli Koyunlarda Serum D Vitamini Düzeyleri
Onur BAŞBUĞ1, Nevin TUZCU2, Nazlı ERCAN3, Uğur AYDOĞDU1, Yusuf Ziya OĞRAK4
1Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
2Cumhuriyet Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
3Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
4Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kazeöz lenfadenitis, Corynebacterium pseudotuberculosis, D vitamini, koyun

Bu çalışmada kazeöz lenfadenitis belirlenen koyunlarda hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile serum 25(OH) D vitamin düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın materyalini besleme şartları aynı olan 10 adet sağlıklı (kontrol grubu) ve 14 adet kazeöz lenfadenitisli (hasta grubu) olmak üzere toplam 24 adet koyundan alınan kan serumları ve apse içerikleri oluşturdu. Kazeöz lenfadenitisli koyunlarda serum 25(OH) vitamin D seviyesinin istatistiki olarak anlamlı derecede kontrol grubundan düşük olduğu belirlendi. (P<0.001)

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]