[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-064
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Süt Sığırcılık İşletme Sahiplerinin Kistik Ekinokokkozis'e İlişkin Bilgi Düzeyleri: Kars İli Örneği
Pınar DEMİR1, Gencay Taşkın TAŞCI2, Neriman MOR3, Cemalettin AYVAZOĞLU4, Reşat TAZEGÜL5
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
4Ardahan Üniversitesi, Göle Meslek Yüksekokulu, Ardahan, TÜRKİYE
5Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı, Üreticiliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, süt sığırcılık işletmeleri, bilgi düzeyi, Kars

Ekinokokkozis hayvan sağlığı kadar insan sağlığı ve ülke ekonomisi açısından günümüzde hala önemini koruyan bir hastalıktır. Bu çalışma, Türkiye'de hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yörelerden biri olan Kars ilinde süt sığırcılığı faaliyeti ile uğraşan işletme sahiplerinin kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi düzeyi ve uygulamalarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmanın materyalini, Kars merkez ve çevre köylerde 92 üretici ile yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Yapılan anket çalışmasında işletme sahipleri yıllık ortalama 1.78 baş sığırı evde kestiklerini ve kesilen bu sığırların %30.5'inin karaciğerinde kist gördüklerini bildirmişlerdir. Katılımcıların %5.4'ü aile fertlerinde kistik ekinokokkozis öyküsü olduğunu, %7.6'sı kistik ekinokokkozis'in bulaşma yollarını bildiğini ifade etmişlerdir. Kistik ekinokokkozis'den korunma yöntemlerinden biri olan kistli organları gömme yöntemini katılımcıların sadece %33.7'sinin uyguladığı belirlenmiştir. Çalışmada ayrıca işletme sahiplerinin %19.5'inin köpeklerini veteriner hekime muayene ettirdikleri, %35.6'sının köpeklerine antiparaziter ilaç verdikleri ve bunun için yıllık ortalama 32.30 TL paraziter ilaç masrafı yaptıkları belirlenmiştir. Sonuç olarak yöre halkının paraziter zoonozlar içerisinde ön sıralarda yer alan kistik ekinokokkozis hakkındaki genel bilgi düzeyinin ve korunmaya yönelik faaliyetlerinin yetersiz olduğu kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]