[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 065-071
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Elazığ'da Satılan Pişmiş Et ve Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
Gülsüm ÖKSÜZTEPE, Pelin BEYAZGÜL
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Pişmiş et döner, pişmiş tavuk döner, mikrobiyolojik, kalite

Bu çalışmada, Elazığ il merkezinde satılan 80 adet pişmiş (40 adet et, 40 adet tavuk) döner örneklerinin mikrobiyolojik kalitesi saptandı. Pişmiş et döner ve tavuk döner örneklerinde sırasıyla ortalama olarak; toplam mezofilik aerob bakteri sayısı 4.98 ve 5.11 log10kob/g, koliform bakteri 1.42 ve 2.13 log10kob/g, Enterobacteriaceae 3.92 ve 4.03 log10kob/g, maya-küf sayısı 3.34 ve 4.05 log10kob/g, Staphylococcus-Micrococcus 3.71 ve 3.89 log10kob/g, Lactobacillus – Leuconostoc – Pediococcus (LLP) 4.13 ve 3.64 log10kob/g ve E. coli sayısı ise 1.01 ve 2.19 log10kob/g olarak bulundu. Örneklerin hiç birinde S. aureus ve Clostridium perfringens tespit edilemedi. Kırk adet et döner örneğinin 14'ünde (%35) ve 40 tavuk döner örneğinin 18'inde (%45) E. coli'nin 1.0 log10 kob/g'ın üzerinde olduğu görüldü.

Sonuç olarak mikrobiyolojik kriterler bakımından araştırması yapılan tavuk dönerlerin kalitesinin et döner örneklerine göre daha düşük olduğu belirlendi. Dolayısıyla bu çalışma ile, et ve et ürünlerinin üretim ve tüketim aşamalarında gerekli hijyenik önlemlerin alınmasının ve Hazards Analysis Critic Control Points (HACCP) gibi gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanmasının son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]