[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-004
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Östrüs Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Dişi Köpeklerde Kan Progesteron ve 17β-Östradiol Seviyelerinin RIA ve ECLIA Yöntemleriyle Karşılaştırılması
Burhan YÜCEL, Oktay YILMAZ, Mehmet UÇAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Progesteron, 17β-östradiol, RIA, ECLIA, dişi köpek

Bu çalışmada, seksüel siklusun değişik dönemlerindeki köpeklerin serum örneklerinde radioimmunoassay (RIA) yöntemiyle ölçülen progesteron (P4) ve 17β-östradiol (E2) düzeylerinin elektrokemiluminesans immunoassay (ECLIA) yöntemiyle karşılaştırılması ve ECLIA yönteminin köpeklerde P4 ve E2 düzeylerinin belirlenmesindeki doğruluğunun tespit edilmesi amaçlandı. Çalışmada çeşitli ırklardan, 10-30 kg canlı ağırlığında, 25 adet dişi köpek kullanıldı. Seksüel siklusların tespiti için vaginal sitoloji kullanıldı. RIA ve ECLIA yöntemlerine göre elde edilen serum P4 ve E2 düzeyleri arasındaki korelasyon karşılaştırıldı.

Köpeklerin %60'ının anöstrüste (n=15), %16'sının proöstrüste (n=4), %16'sının östrüste (n=4) ve %8'inin (n=2) diöstrüste oldukları belirlendi. Sunulan çalışmada her bir hayvana ait serum örneğinin RIA ve ECLIA yöntemleri ile belirlenen serum P4 (ng/mL, P<0.001; r=0.998) ve E2 (pg/mL, P<0.001; r=0.998) değerlerinin birbirine benzer olduğu ve istatistiksel olarak önemli olduğu tespit edildi.

Sonuç olarak, köpeklerde P4 ve E2 ölçümlerinde ECLIA'nın da RIA gibi doğru sonuç veren bir metod olduğu ve test süresinin kısa olması nedeniyle daha etkili bir şekilde kullanılabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]