[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yeni Zelanda Tavşanı (Oryctolagus cuniculus L.)'nda Cinsiyet Faktörünün Mandibula Morfometrisine Etkisi
Yalçın AKBULUT1, Yasin DEMİRASLAN2, İftar GÜRBÜZ2, Kadir ASLAN2
1Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, mandibula, morfometri, Yeni Zelanda tavşanı

Bu çalışmanın amacı Yeni Zelanda tavşanı mandibulasını cinsiyet faktörü üzerinden morfometrik olarak analiz etmektir. Araştırmada 20 adet (10 dişi ve 10 erkek) Yeni Zelanda tavşanı mandibulası kullanıldı. Tavşanların her bir mandibulasından toplam 10 adet ölçü alındı. Çalışmada mandibulanın ortalama uzunluk değerinin (infradentale ile gonion caudale arasındaki uzunluk) erkeklerde 66.62 mm iken dişilerde 66.15 mm olduğu belirlendi. Ortalama yükseklik değerinin (gonion ventrale ile processus condylare'nin en uç noktası arası uzunluk) ise erkeklerde 44.87 mm, dişilerde 44.82 mm olarak saptandı. Ayrıca ölçümlerin tamamının erkeklerde daha yüksek olmasına rağmen, cinsiyetler arası farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı tespit edildi (P>0.05). Çalışmada yapılan korelasyon analizinde erkeklerde gonion ventrale ile processus condylare'nin en uç noktası arasındaki uzunluğun, molar dişler arası uzunluk ile arasında negatif kuvvetli korelasyonun olduğu saptanırken, dişilerin aynı ölçüleri arasında pozitif kuvvetli ve istatistiksel olarak önemli bir korelasyonun varlığı belirlendi. Sonuç olarak mandibula'nın morfometrik analizinde cinsiyetler arası farklılığın istatistiksel önem içermemesi, Yeni Zelanda tavşanının cinsiyet ayrımında mandibula morfometrisinin belirleyici sonuçlar ortaya koyamayacağı kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]