[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 1, Sayfa(lar) 005-008
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Investigation of Florphenicol Residue in Edible Tissues of Rainbow Trout
Sedat GÖKMEN1, Gürdal DAĞOĞLU2, Burcu GÜL BAYKALIR2
1Amasya Üniversitesi, Suluova Meslek Yüksekokulu, Amasya, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Rainbow trout, florphenicol, HPLC, residue

In this study, residue levels of florphenicol in edible tissues of rainbow trout (skin, muscle and liver) were investigated. For this purpose, a total 50 rainbow trouts from 5 different facilities from Elazig (25 at pre-harvest and 25 during harvest) were used. Florphenicol levels of samples were examined with high performance liquid chromatography (HPLC).

As a result of the analysis, florphenicol was detected from 44% of skin samples, 32% of muscle samples and 16% of liver samples of the rainbow trouts from pre-harvest and 40% of skin samples, 36% of muscle samples and 32% of liver samples from rainbow trouts taken during harvest. Residual amont of florphenicol at muscle samples taken from pre-harvest rainbow trouts (3.52±0.89 μg/g) were found to be statistically higher than samples taken during harvest (0.69±0.21 μg/g) (p<0.05), There was no statistically difference detected from skin and liver samples (p<0.05).

As a result of study, mean residue levels of florphenicol at edible tissue of rainbow trout (skin, muscle, liver) taken during both pre-harvest and harvest, found to be higher than residue limits by Turkish Food Codex.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]