[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 1, Sayfa(lar) 101-104
[ English ] [ PDF ]
SEREBROSPİNAL SIVI KAYBININ OLUŞTURDUĞU ELEKTROKOKLEOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER
Hülya EROL, Şinasi YALÇIN, Üzeyir GÖK, Onur ÇELİK, İrfan KAYGUSUZ, Ahmet ÖZTÜRK
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektrokokleografi, serebrospinal sıvı (CSF) kaybı

Bu deneysel çalışma, serebrospinal sıvı (CSF) kaybı sonucunda kokleada meydana gelen elektrofizyolojik değişiklikleri değerlendirmek için yapıldı. Beşer guinea pigden oluşan üç grup oluşturuldu. Bu hayvanlara preoperatif olarak elektrokokleografi testi yapılarak kontrol değerler olarak kullanıldı. CSF kaybı oluşturuldu ve işlemden 1 saat sonra (grup 1), 1 hafta sonra (grup 2) ve 2 ay sonra (grup 3) elektrokokleografi testleri yenilenerek sumasyon potansiyel amplitüdleri aksiyon potansiyel amplitüdlerine orantılandı (SP/AP). CSF kaybı oluşturulan grupların 2, 4, 8 kHz tone burst ve klik uyaranla elde edilen SP/AP amplitüd oranları kontrol gruplarının aynı frekans tone burst ve klik uyaranla elde edilen SP/AP amplitüd oranlarıyla karşılaştırıldıklarında, sadece 1. saatte 2 ve 4 kHz'lik tone burstde istatistiksel olarak anlamlı artış tesbit edildi. Bir saatlik grupta saptanan artış erken dönemlerde gelişen endolenfatik hidrops lehine değerlendirildi.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]