[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
TT Virusun ORF2b Geninin Klonlanması
Yasemin BULUT, Şafak ANDİÇ
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Transfusion-transmitted virus, TTV, klonlama, PCR

Amaç: Transfusion-transmitted virus (TTV) ilk olarak 1997 yılında, kan transfüzyonunu takiben non–A–G hepatitli hastalarda belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı TTV'nin ORF2b gen kısımlarının genetik klonlanmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada TTV DNA pozitif hasta örneklerinden ORF2b gen kısmı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı ve pGEM®-T plasmid vektörde klonlandı.

Bulgular: ORF2b genleri bulunduran rekombinant vektörler restriksiyon enzim analizi ve PCR-tarama testleri ile belirlendi.

Sonuç: TTV'nin genlerin klonlanması ülkemizde viral gen kütüphanelerinin zenginleşmesini sağlayacaktır. Ayrıca, gelecek çalışmalarda bu rekombinant plasmidlerle açıklatılacak hedef proteinler ELISA kitlerinin geliştirilmesinde kullanıla bilinecektir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]