[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-075
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sezaryen Sonrası Gelişen Nekrotizan Fasiitte Bilgisayarlı Tomografinin Rolü: Olgu Sunumu
Hakan ARTAŞ1, Ahmet DEMİR2, Zeynep DOĞAN2, Burçin KAVAK3, Gökhan ARTAŞ4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nekrotizan fasiit, bilgisayarlı tomografi

Sezaryen operasyonu en sık uygulanan jinekolojik operasyondur. Nekrotizan fasiit, cilt, subkutanöz doku ve fasiaların nekrozu ile karakterize, hızla yayılan ve yaşamı tehdit eden bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Sezaryen sonrası nekrotizan fasiit sıklığı literatürde 1.8/1000 olarak bildirilmektedir. Bu enfeksiyon, üzerindeki ciltte minimal değişiklik yapacak şekilde 2.5 cm/saate varabilen hızla yayılabilir. Mortalite ve morbitide oranları erken tanı ve tedaviye rağmen yüksektir. Bu nedenle erken tanı ve agresif tedavi şarttır. Bilgisayarlı tomografi etkilenen alanlardaki fasial kalınlaşmaları ve gaz varlığını gösterebilen ve geniş cerrahi debridman için kılavuzluk eden hızlı bir görüntüleme metodudur. Bizler burada sezaryen operasyonu sonrası nekrotizan fasiit gelişen 44 yaşındaki kadın olguyu sunmayı amaçladık.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]