[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-253
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
A Case with Waardenburg Syndrome
Erdal TAŞKIN, Mehmet KILIÇ, Mustafa AYDIN, Sabahattin ERTUĞRUL, A. Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Waardenburg syndrome, congenital sensorineural hearing loss, dystopia canthorum

The syndrome described by Waardenburg in 1951 with autosomal inheritance characterized by the association of craniofacial dysmorphism, pigmentation defects, and congenital sensorineural hearing loss. A case with congenital deafness admitted to Pediatric Emergency Unit because of drinking thinner and diagnosed as Waardenburg syndrome type 1 is presented.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]