[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 061-063
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
INVESTIGATION OF PREVALENCE OF BABESIA EQUI (LAVERAN, 1901) AND BABESIA CABALLI (NUTTALL, 1910) IN HORSES BY SEROLOGICAL METHODS IN ELAZIĞ AND MALATYA PROVINCE
İbrahim BALKAYA1, S. Zerrin ERDOĞMUŞ2
1Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Ankara – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Keywords: Horse, Babesia, Equi, Babesiacabelli, IFAT, CFT

The aim of this study was to determine the prevalance of Babesia equi and Babesia caballi by serologic ( IFAT and CFT ) and microscopic examinations in Elazığ and Malatya provinces. For this purpose, 78 sera and 90 microscopic slides were prepared and examined from horses randomly chosen from these cities in this region in year 2003. Microscopic slides stained with Giemsa were examined for Babesia species, and the agents were not observed in microscopic preparations. In the serological tests performed, in Malatya seropositivity was found by IFAT to be 20.5% for B. equi, and 2.5% for B. caballi; while CFT revealed a prevalence between 18% for B. equi, and 0% for B. caballi. In Elazığ seropositivity was found by IFAT and CFT to be 0 % for B. equi and B. caballi.

The differences between the results of the tests were evaluated statistically, no difference existed between IFAT and CFT.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]