[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 179-183
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Effect of Dichlorvos on Electrocardiogram in Rabbits
Nazmi ÇETİN1, Ali BİLGİLİ2, Dinç EŞSİZ3, Gökhan ERASLAN4
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE
2Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara-TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kars-TÜRKİYE
4Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kayseri-TÜRKİYE
Keywords: Electrocardiogram, Dichlorvos, Rabbit

The aim of this study was to examine the effect of acute dichlorvos intoxication on electrocardiogram in rabbits. Eight, 9 month old male New Zealand rabbits, weighing 3.0- 3.8 kg were used in this work.

Lead II of the animals were recorded prior to giving drug in order to get control values. The animals were orally given a single dose of 37 mg/kg (oral LD50 1/2) dichlorvos and lead II of animals were recorded at 30 and 60 minutes.

It was observed that dichlorvos significantly decreased (p<0.05) in the heart rate and caused sinus arrhythmia on electrocardiogram. No statistically significant change was recorded in the other electrocardiographic parameters.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]