[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2007, Cilt 21, Sayı 5, Sayfa(lar) 233-235
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Transperineal Ultrasonography In The Diagnosis and Follow Up of A Retrorectal Mass: Case Report
Mustafa KOÇ, Selami SERHATLIOĞLU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Retrorectal mass, Dermoid cyst, Transperineal ultrasonography

Lesions of the retrorectal space have a wide variety that are inflammatory, neoplastic, and congenital in origin can be encountered. Dermoid cysts are of developmental origin and are included in the differential diagnosis of retrorectal lesions. Accurate diagnosis, localization, and characterization of retrorectal lesions will affect surgical management. We describe TPUS, CT and MRI findings of a retrorectal dermoid cyst in a female adult patient. Especially TPUS is a value diagnostic method that can be used in the follow up of patients which is not operated

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]