[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-032
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ascaridia sp. Infestatıon and its Treatment in Pigeons
Arif KURTDEDE1, Cenker Çağrı CINGI2, Kerem URAL3, Sinan AKTAŞ4, Tayfun ÇANAKÇI1
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara, TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon, TÜRKİYE
3Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara, TÜRKİYE
4Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Erzurum, TÜRKİYE
Keywords: Ascaridia sp., pigeon, fenbendazole

It was aimed to put forward Ascaridia sp. infestation detected in 18 pigeons with a history of lethargy, apathia and watery diarrhoea and its successful treatment with fenbendazole gel.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]