[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 297-298
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mycotic Blepharitis Due To Trichophyton equinum in a Horse and Treatment With Topical Terbinafine
Kerem URAL1, Cenker Çağrı CINGI2, Turan CİVELEK2
1T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Yüksek Komiserler Kurulu, Ankara, TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyon, TÜRKİYE
Keywords: Horse, mycotic blepharitis, terbinafine

The involvement of eyelids by dermatophytes is unfrequent in horses. In this article, characteristics, diagnosis, clinical signs and therapy course of mycotic blepharitis due to Trichophyton equinum in a dressage horse were described. Trichophyton equinum was isolated from broken eyelashes and scales of annular lesions of eyelids. The horse was successfully treated with topical terbinafine 1% cream resulting in clinical and mycological cure.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]