[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2008, Cilt 22, Sayı 5, Sayfa(lar) 307-314
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Epidemiology and Diagnosis of Bovine Tuberculosis
Gökben ÖZBEY1, Hakan KALENDER2, Adile MUZ3
1Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Süleyman Demirel Keban Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ-TÜRKİYE
Keywords: Bovine tuberculosis, Mycobacterium bovis, epidemiology, diagnosis

Bovine tuberculosis is a contagious disease, caused by Mycobacterium bovis. The disease occurs in humans, cattle, other domesticated animals, and certain wildlife populations. Bovine tuberculosis is an important zoonotic disease in Turkey and many countries. This review summarizes the knowledge on the epidemiology and diagnosis of bovine tuberculosis.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]