[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2010, Cilt 24, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-050
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Acute Levamisole Toxicity in A Horse
Mustafa İSSİ , Yusuf GÜL, Onur BAŞBUĞ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Horse, levamisole toxicity

This observation was written for aim of declaring acute levamisole toxication determined an eight years old, approximately 300 kg weighted, gray coated domestic Anatolian stallion that brought for examination and treatment to the clinics of Internal Diseases, Veterinary Faculty of Firat University.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]