[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2011, Cilt 25, Sayı 3, Sayfa(lar) 135-139
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Oral Papillomatosis in a Dog and Treatment with Cyclophosphamide
Cihan GÜNAY1, Aydın SAĞLIYAN1, Mustafa ÖZKARACA2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Oral papillomatosis, dog, chemotherapy

Chemotherapy treatment of very common oral papillomatosis in a 7-month male dog(pointer) and clinical outcomes of the treatment were presented in this case. The case was successfuly treated by the administration of intravenous cyclophosphamide IV (3-6 mg / kg ) 4 times every two weeks. As a result it was understood that chemotherapy could be used as an effective method in case of wide and acute oral papillomatosis.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]