[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-154
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
The Effect of Body Condition Score in Tuj Sheep at Lambing on the Lamb Growth Traits and Liveability
Mehmet SARI1, Kadir ÖNK2, Ali Rıza AKSOY1, Muammer TİLKİ1
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kars, TÜRKİYE
Keywords: Tuj sheep, condition score, growth traits, liveabiltiy

This study was carried out to investigate the effects of body condition score of Tuj ewes at lambing and some factors on the growth and livability of the lambs raised under semi intensive conditions. The animal materials comprised of 2-5 years old 102 Tuj ewes and their 156 lambs were used. The body condition score of the ewes was taken just before lambing and allocated into three body condition score groups as ≤2, 2.5-3.5, and ≥4. The values of the lambs were determined at birth, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 days live weight, live weight gain and liveabiltiy. The differences in the groups of the birth and 30 day live weight according to body condition score at lambing were significant (P<0.05, P<0.01). The live weights of the ewes with body condition score of ≥4 were better than ≤2 ve 2.5-3.5. The effect of body condition score at lambing on 60, 90, 120, 150 and 180 days liveability (P<0.05, P<0.01) was found significant, but was not found significant on 30 day liveability (P>0.05). In this study, the effect of age of dam on the birth and 30 day weight were found to be significant (P<0.05). The effect of the birth type on the live weight at birth, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 days were significant (P<0.05-P<0.001). Sex was not found to be significantly effective (P>0.05) in the age groups. As a result, in addition to body condition score, age of dam and birth type significantly affected some growth traits and body condition score significantly affected liveabiltiy.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]