[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Teşekkür
Giriş
DANIŞMAN LİSTESİ / LIST OF REFEREES
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisinin 2021; Cilt 35; Sayı 1, 2, 3 sayılarında hakem olarak görev yapan akademisyenlere teşekkür ederiz.

Many thanks to our referees for their kindly contribution to the Fırat University Veterinary Journal of Health Science in 2021; Volume 35; Number 1, 2, 3.

Abdullah DİKİCİ Mehmet Cengiz HAN
Ahmet ATEŞŞAHİN Mehmet ÇAY
Ahmet GÜNER Mehmet Kazım BÖKRKÜ
Ali ARSLAN Mehtap Gül ALTAŞ
Ali HAYAT Mehtap ÖZÇELİK
Ali Said DURMUŞ Meltem KIZIL
Ali YİĞİT Meryem KARAN
Alkan KAMİLOĞLU Muhammed Enes ALTUĞ
Asiye BAŞUSTA Mukadderat GÖKMEN
Aydın SAĞLIYAN Murad GÜRSES
Başak HANEDAN Murat SEVGİLİ
Bestami YILMAZ Murat YILDIRIM
Cafer Tayer İŞLER Mustafa İSSİ
Emine BAYDAN Müfit KAHRAMAN
Emine ÜNSALDI Necati TİMURKAAN
Engin BALIKCI Nuh KILIÇ
Enis KARABULUT Nuriye Tuğba BİNGÖL
Enver BEYTUT Onur BAĞBUĞ
Fahrettin ALKAN Oya KELEŞ
Fatih Mehmet KANDEMİR Ömer KIZIL
Fulya BENZER Rahmi AYDIN
Gülsüm ÖKSÜZTEPE Sami ŞİMŞEK
Gültekin ATALAN Sema GÜRGÖZE
Hakan KALENDER Servet KILIÇ
Haki KARA Seval YILMAZ
Halil YALÇIN Şinasi UMUR
Hasan ÖZEN Songül SONAL
Hayati YÜKSEL Şebnem PAMUK
Hüsnü Şahan GÜRAN Tamay BAŞAĞAÇ GÜL
Kadri KULUALP Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
Kenan SEZER Yesari ERÖKSÜZ
Mahmut OK Zafer GÖNÜLALAN
Mehmet AVCI

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]