[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2021, Cilt 35, Sayı 3
Buzağılarda Konjenital Fleksural Deformitelerin Tanı, Prognoz ve Tedavisi Üzerine Bir Araştırma
Nuh KILIÇ, Selim TEKİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şavak Taze Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. Varlığının Araştırılması
Gökçe BİLGEHAN, Selçuk ALAN, Müzeyyen AKGÖL, Gökhan Kürşad İNCİLİ, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Leishmania infantum’lu Köpeklerde Bazı Minerallerin Serum Düzeyleri
Sezai ARSLAN, Kudret YENİLMEZ, Taraneh ÖNCEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kurşun Toksisitesi Oluşturulan Yumurtacı Bıldırcınlarda Beta-glukanın Sindirilebilirlik ve Sekal Mikroflora Üzerine Etkileri
İsmail SEVEN, Pınar TATLI SEVEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Streptococcus Pluranimalium ile Doğal Enfekte Koyunlarda Akut Faz Yanıt ve Oksidatif Hasarın Haptoglobin, Nitrik Oksit ve Malondialdehit Düzeyleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Akın KIRBAŞ, Ramazan KAMAN, Oğuz MERHAN, Kadir BOZUKLUHAN, Şükrü DEĞİRMENÇAY, Muhammed Sertaç EROĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda Metotreksat ile Oluşturulan Karaciğer ve Böbrek Hasarı Üzerine Eskuletin’in Etkileri
Mustafa CELLAT, Tuncer KUTLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Rutin’in Deltamethrin ile Mide Toksisitesi Geliştirilen Ratlarda Oksidatif Stres, Apoptoz ve İnflamasyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Mustafa İLERİTÜRK, Tuba DOĞAN, Emine SATICI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sivas ili Manda Yetiştiricilerinin Üretim ve Pazarlama Durumu
Gökçe ÖZDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Van ve Yöresinde Sığır Sütlerinden İzole Edilen Koagulaz Negatif Stafilokokların Bazı Antimikrobiyal Maddelere Karşı Duyarlılığının Belirlenmesi
Özgül GÜLAYDIN, Kemal GÜRTÜRK, İsmail Hakkı EKİN, Berivan KAPLAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sisplatin Uygulanan Ratlarda Oluşturulan Nefrotoksisitede Melatoninin NAMPT/SIRT-1 Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi
Zeynep TUZCU, Ökkeş YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İki Koyunda Bakır Zehirlenmesi Kaynaklı Patolojik Değişiklikler
Yesari EROKSUZ, Canan AKDENIZ INCILI, Burak KARABULUT, Ismet YILMAZ21, Zeynep YERLIKAYA, Hatice EROKSUZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yağ İkame Maddesi Olestra ve Beslenme Açısından Önemi
Ömer ÇAKMAK, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Veteriner Hekimliği Tarihi Yönünden Hayvan Mumyaları
Seda ÇAVUŞ ALAN, Abdullah ÖZEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]