[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 131-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şavak Taze Beyaz Peynirlerde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. Varlığının Araştırılması
Gökçe BİLGEHAN1, Selçuk ALAN2, Müzeyyen AKGÖL1, Gökhan Kürşad İNCİLİ1, Gülsüm ÖKSÜZTEPE1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Tarım ve Orman Bakanlığı, Veteriner Kontrol Enstitüsü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Şavak taze beyaz peynir, Listeria monocytogenes, Salmonella spp

Günümüzde gıda kaynaklı patojenler önemli halk sağlığı problemlerine neden olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada 100 adet Elazığ ili 50 adet Kovancılar ilçesi ve 50 adedi de Tunceli ili merkezden olmak üzere toplam 200 adet Şavak taze beyaz peynir örneğinde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp. varlığının belirlenmesi amaçlandı. Elazığ ili merkezden toplanan 100 peynir örneğinin 6 (%6)’sının, Kovancılar ilçesi merkezden toplanan 50 peynir örneğinin 5 (%10)’inin, Tunceli ili merkezden toplanan 50 peynir örneğinin 6 (%12)’sının L. monocytogenes ile kontamine olduğu belirlendi. Elazığ ili merkezden toplanan 100 örneğin 9 (%9)’unda, Kovancılar ilçesi merkezden toplanan 50 örneğin 6 (%12)’sında ve Tunceli ili merkezden toplanan 50 örneğin 7 (%14)’sinde Salmonella spp. tespit edildi.

Bu çalışma sonuçları Şavak taze beyaz peynirlerin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından önemli olan L. monocytogenes ve Salmonella spp. patojenleri ile kontamine olduğunu göstermektedir. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği konseptine uygun olarak çiğ sütlerin pastörize edilmesi, üretim zinciri boyunca gerekli tüm hijyenik tedbirlerin alınması ve iyi üretim proseslerine uyulması bu patojenlerden kaynaklanabilecek halk sağlığı risklerinin azaltılmasında önemli olacaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]