[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-189
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Koyunda Bakır Zehirlenmesi Kaynaklı Patolojik Değişiklikler
Yesari EROKSUZ1, Canan AKDENIZ INCILI1, Burak KARABULUT1, Ismet YILMAZ21, Zeynep YERLIKAYA3, Hatice EROKSUZ1
1University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Elazığ, TURKEY
2University of İnönü, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology, Malatya, TURKEY
3University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Microbiology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Bakır toksikasyonu, patolojik bulgular, koyun

Yüzaltmış Akkaraman koyunu bulunan sürüden iki hayvanda bakır intoksikasyonu bildirilmiştir. Makroskobik bulgular arasında belirgin sarılık, hemoglobinürik nefroz ve belirginliği artmış hepatik lobüler yapı vardı. Histopatolojik incelemede karaciğer ve böbrekte multifokal dejeneratif ve nekrotik değişiklikler görüldü. İmmunohistokimyasal olarak; rodanin pozitif sitoplazmik boyama, hepatositlerde ve tübüler epitel hücrelerinde multifokal olarak tespit edildi. Hepatik ve renal bakır konsantrasyonu ıslak dokularda 244.24 mg/1000 g ve 70.35 mg/1000 g idi. Genel olarak, veriler, böbrek hasarının hemoglobinüri ile ilişkili olduğu, hastalığın hemolitik sonrası bir fazda olduğunu göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]