[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kurşun Toksisitesi Oluşturulan Yumurtacı Bıldırcınlarda Beta-glukanın Sindirilebilirlik ve Sekal Mikroflora Üzerine Etkileri
İsmail SEVEN1, Pınar TATLI SEVEN2
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Beta-glukan, bıldırcın, kurşun toksisitesi, sekal mikroflora, sindirilebilirlik

Kurşun (Pb), endüstriyel alanlarda sık kullanılan ve insan ve hayvanlarda toksik etki oluşturan en yaygın çevre kirleticilerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, Pb toksisitesine maruz kalan Japon bıldırcınlarının rasyonuna beta-glukan ilavesinin sindirilebilirlik, sekum toplam koliform ve toplam laktik asit bakteri sayıları üzerine etkilerini araştırmaktır. Çalışmada, 5 haftalık yaşta 112 Japon bıldırcın rastgele her biri 7 bıldırcından oluşan 4 tekerrüre sahip 4 gruba ayrıldı. Bıldırcınlar, 1) kontrol, 2) 100 mg/kg Pb, 3) 100 mg/kg beta-glukan, 4) 100 mg/kg Pb ile 100 mg/kg beta-glukan içeren yemlerle beslendi. Pb ilavesi koliform bakteri sayısını istatistiksel olarak önemli derecede düşürürken (P<0.01), beta-glukanın etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P>0.05). Pb toksisitesi oluşturulan bıldırcınlarda rasyona beta-glukan ilavesi, kuru madde ve ham yağ sindirilebilirliği ile sekum laktik asit bakteri sayılarını anlamlı şekilde değiştirmemiştir (P>0.05). Ham protein sindirimi, kontrol ve beta-glukan gruplarında değişmezken (P>0.05), Pb grubunda azalma gözlenmiştir (P<0.001). Sonuç olarak, rasyona beta-glukan ilavesinin, besin madde sindirilebilirliği ve laktik asit bakterileri üzerine olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Kurşun koliform bakteri sayısını ve ham protein sindirilebilirliğini azaltmıştır. Kurşun toksisitesinde beta-glukan katkısının incelen parametreler yönünden etkisi bulunmamıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]