[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 127-130
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Buzağılarda Konjenital Fleksural Deformitelerin Tanı, Prognoz ve Tedavisi Üzerine Bir Araştırma
Nuh KILIÇ, Selim TEKİN
Adnan Menderes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Aydın, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Fleksor tendon kontraktürü, buzağı, oksitetrasiklin, tenetomi

Konjenital fleksural deformiteler buzağılarda sıkça rastlanır ve hastalığın konjenital ve edinsel tipleri vardır. Bu çalışmada, kongenital fleksor tendo kontraktürü bulunan toplam 5 aylığa kadar yaşlı 45 buzağıda teşhis ve sağaltım yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Buzağılar muayene esnasında artan derecede 1, 2 ya da üçüncü derece tendo kontraktürü olarak sınırlandırılmışlardır. Birinci ve 2. derece tendo kontraktürü saptanan buzağılar (n=35) sadece Polivinil klorür (PVC) bandaj ve oksiterasiklin uygulanarak tedavi edilirken 3.derece tendo kontraktürü bulunan buzağılar(10 buzağı) tenetomi sonrası PVC bandaj uygulanarak sağaltıldı. Tenotomi ise m. ulnaris lateralis and flexor carpi ulnaris tendolarına uygulandı. Üç ay sonra hasta sahipleri telefonla aranarak hastaların son durumları hakkında bilgi alındı. 1. ve 2. derece karpal fleksural deformiteli hayvanlara uygulanan PVC bandaj ve oksitetrasiklin uygulaması sonucu carpal palmar açıda düzleşme ve mükemmel bir iyileşme gözlendi. 3. derece karpal fleksural deformiteli hayvanlara uygulanan cerrahi tedavi soncunda ise prognoz şüpheli olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları, veteriner hekimlerin konjenital fleksural deformiteli buzağıların konservatif ve cerrahi tedavisi ile ilgili öngörüde bulunmasına yardımcı olacaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]