[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 166-171
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sivas ili Manda Yetiştiricilerinin Üretim ve Pazarlama Durumu
Gökçe ÖZDEMİR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Manda, manda eti, manda sütü, pazarlama, Sivas

Hastalıklara dayanıklı olması, niteliksiz kaba yemleri daha iyi sindirebilmesi, farklı yetiştirme sistemlerine kolayca adapte olması gibi önemli avantajlara sahip olan manda, tüketim alışkanlığı ve ürünlerinin kalitesi sebebiyle dünyanın pek çok bölgesinde yetiştirilmektedir. Bu çalışmada, Sivas ili Merkez, Şarkışla ve Suşehri ilçelerinde toplam 122 manda yetiştiricisine uygulanan anketin üretim ve pazarlama sorulara ait verileri sunuldu. Katılımcıların, manda ürünlerinin değeri, tüketimi, üretim koşulları ve pazarlama olanakları gibi konularda tutum ve algılarının ortaya konulması amaçlandı. Katılımcıların, manda süt ve süt ürünlerini evlerinin ihtiyacı için kullandıkları, üretim fazlasını ise kendi oluşturdukları çevrelerde pazarladıkları tespit edildi. Yetiştiricilerin, %98.4’ü manda sütü diğer hayvan sütlerinden daha değerli olduğu yönünde, %49.2’si manda eti değeri için olumlu yönde görüş bildirdiler. Katılımcıların, organik üretim konusunda bilgili ve istekli oldukları tespit edildi. Sonuç olarak; manda süt ürünlerinin çeşitlendirilerek ekolojik üretim sistemi içerisinde ürünlerin katma değerin artırılması, manda eti ve ürünlerinin tanıtımının yapılarak yetersiz bilgiyi ve algıyı değiştirecek bir perspektif oluşturulması ile yetiştiricilerin kazancının artırılabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]