[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2013, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa(lar) 109-113
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Diyabet, Yara İyileşmesi ve Sperm Kalitesi Üzerine Akupunkturun Önemi
Ömer ATALAR1, Gaffari TÜRK2, Abdurrauf YÜCE3, Ali Osman ÇERİBAŞI4, Ahmet KAVAKLI5, Mustafa SÖNMEZ2, Mehmet Cengiz HAN6
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
5Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
6Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akupunktur, diyabet, yara iyileşmesi, sperm kalitesi
Özet
Akupunktur; fonksiyonel, geriye dönüşümlü hastalık ya da bozuklukların tanısı ve/veya sağaltımı için deride kendiliğinden bulunan basınca hassas ve önceden yerleri kesin olarak belirlenmiş bazı anatomik nokta ya da noktaların iğnelenmesidir. Dünyada artan ilgi ivmesinin aksine, ülkemizde akupunktur önemini yitirmese de, projeleri çok fazla destek bulmayan, bu sebeple araştırmacıların da fazla irdelemediği bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Pahalı teknik donanımlar, nitelikli personeller ve uzun araştırma süreçleri istemeyen akupunktur tedavi yöntemleri; en kısa zamanda, en ucuz maliyetle, en az yan etki ve en kolay uygulama olanakları ile hem bilime hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayabilme imkânlarına sahiptir.

Yapılan literatür taramalarında; yara iyileşmelerindeki gecikmeler ve düşük sperm kalitesi üzerine akupunktur uygulamalarının olumlu sonuçlar verdiğine yönelik çok sayıda çalışma tespit edilmiş; ancak derlemeye konu olan diyabet kaynaklı yara iyileşmeleri ve sperm kalitesi üzerine akupunktur uygulamalarının iyileştirici etkisiyle ilgili ayrıntılı bir derlemeye rastlanılmamıştır. Bu derlemenin alanındaki bilgi birikimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Akupunktur; fonksiyonel, geriye dönüşümlü hastalık ya da bozuklukların tanısı ve/veya sağaltımı için deride kendiliğinden bulunan basınca hassas ve önceden yerleri kesin olarak belirlenmiş bazı anatomik nokta ya da noktaların iğnelenmesi veya belirli voltajlarda akıma tabi tutulmasıdır. Akupunkturun doğru uygulanabilirliği, ancak yeterli bir anatomi bilgisi ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple akupunktur alanında çalışanların, yeterli anatomik bilgiye sahip olmaları, sağlıklı sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir1,2.

  Ülkemizde daha çok analjezi sağlamak için kullanılan bir yöntem olarak bilinse de, akupunktur sadece semptomları ortadan kaldıran değil, hastalıkları tedavi eden bir disiplindir. Akupunktur noktaları ya da aku noktaları, vücut yüzeyindeki (deride) çizgisel meridyenler ve kanallar üzerinde yerleşmişlerdir. Bu noktalar, günümüzde iğne, palpasyon, ultrason, ışık veya elektrik akımı ile uyarılmaktadırlar. Akupunktur tedavisi, bu noktaların etkilenmesine dayanmaktadır. Tıp ve veteriner hekimlikte akupunktur, birçok hastalığın sağaltımında asıl ve yardımcı sağaltım yöntemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca uygulama daha ekonomik ve güvenli olması gibi nedenlerle de tercih unsurudur. Örneğin, akupunkturun pediatrik ve geriatrik köpeklerde hemen hemen hiçbir yan etkisinin bulunmaması da tercih sebebi olmasına yol açmıştır1,2.

  Çin'de binlerce yıllık geçmişi olan akupunktur, Batı dünyasında son yıllarda giderek artan bir ilgi odağı haline gelmiştir. Sadece kronik ağrı alanında değil, diğer tıp alanlarında da ciddi bilimsel araştırmalarla desteklenen önemli bir yer kazanmıştır1,2.

  Analjezik, homeostatik, immüniteyi güçlendirici, sedatif, psikolojik ve motor iyileştirici etkilere sahip olan akupunktur3; vücut yüzeyinde tespit edilen ağrılı noktaların sıklıkla aynı meridyen veya meridyenle birleşen diğer meridyenin tonizasyon ve kaynak izometrik karşıt noktaları arasında üst ve alt ekstremiteler düzeyinde sirküle eden enerjinin eşitlenmesi prensibine dayanmaktadır3-6. Sonrasında, akupunktur noktalarından kalkan uyarılar, sinir lifleri aracılığıyla beyne ulaşmakta, orada değerlendirildikten sonra gerek refleks yoldan, gerek nörokimyevi yoldan, canlının yapısında yaradılıştan var olan tamir veya iyileştirme mekanizması harekete geçirilmektedir. Beyin, yaptığı değerlendirmeye göre gerekli yerlere emirler göndermekte ve tedavi gerçekleşmektedir2.

  1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra veteriner akupunktur diğer veteriner bilimleri dersleriyle birleştirilmiştir7. 1958'de ise Çin ile Batı Tıbbı akupunkturu beraberce kullanmaya başlamış etkinliği ve etki mekanizmalarını anlamaya yönelik araştırma enstitüleri kurmuşlardır. Bu gelişmeler doğrultusunda 1974'de Uluslararası Veteriner Akupunktur Topluluğu (International Veterinary Acupuncture Society - IVAS) kurulmuştur. Günümüzde IVAS; Amerika, Avrupa, Kanada ve Avustralya'da aktif olarak çalışmaktadır. Bu topluluk, 1981 yılında 1. Ulusal Veteriner Akupunktur ve Akupunktur Anestezisi Konferansı'nı, 1987 yılında da Pekin'de 1. Uluslararası Veteriner Akupunktur Kongresi'ni düzenlemiştir. Ayrıca bu topluluk, Uluslararası Veteriner Akupunktur Dergisi (International Journal of Veterinary Acupuncture)'ni yayımlamakta olup, her yıl toplantılar düzenleyerek veteriner hekimlikte akupunkturun gelişimine hizmet etmektedir6.

  Bugün bilinen 12 akupunktur tekniğinden en fazla tercih edilenlerden biri elektroakupunkturdur. Bu teknik; deri üzerinden elektriksel uyarı veren transkutanöz elektriksel sinir stimülatörü (TENS) adlı cihazlar ile elektroakupunktur uygulamaktadır3,5,8-10.

  Elektroakupunktur; şiddeti, sıklığı ve süresinin kesin olarak ölçülebilmesi, elle uyarımdan daha yüksek ve uzun süreli uyarım sağlaması nedeni ile operatif analjezide de kullanılabilmesi ve daha fazla sayıda hastaya akupunktur yapma olanağı sağlaması gibi avantajlara sahiptir2,3,5,8,9,11,12. Düşük frekanslı ve yüksek şiddetli elektrik akımı ile uygulanan elektroakupunktur stimülasyonu2,5,8,9:

  1. Endorfin sistemini uyarır.
  2. Yavaş başlangıçlı analjezi oluşturur.
  3. Uzun süren etkilere sahiptir.
  4. Birikici etkisi bulunur.

  Elektroakupunktur ile lökosit sayısının arttığı, bağışıklık sisteminin aktive olduğu, fagositik indeksin arttığı, dolaşımın ve kan basıncının hızlandığı, gastrointestinal motivitenin değiştiği ve dokuda vazodilatasyon şekillenip pH'sının değiştiği bildirilmektedir. Bifazik akım kullanıldığından dokularda yok denecek kadar az bir iyonizasyon oluşturur. Ağrının kontrolü ya da kasların yeniden normal fonksiyonlarını kazanması amacıyla sıklıkla elektroakupunktur tercih edilir5,8,9,13. Akupunktur noktalarını uyarmak için piyasada pek çok TENS cihazı bulunmaktadır. Ancak önemli olan cihazın uygulayacağı akım miktarı ve frekansıdır. Hastalığın şiddetine göre frekans, akım miktarı ve uygulama süresi değişmektedir. Genellikle köpeklerde çeşitli hastalıkların sağaltımında 0.5-60 Hz'lik bir frekans ile 2-12 volt'luk bir akım, ortalama 15-30 dakika süreyle kullanılmaktadır5,9,13,14.

  Diyabetin ekonomik önemi
  Diyabet yeryüzünde milyonlarca kişiyi etkileyen metabolik bir hastalıktır. Türkiye Sağlık Platformu resmi internet sitesinde (http://www.saglikplatformu.com) diyabetin ekonomik önemi ile ilgili şu çarpıcı bulguları açıklamaktadır:

  “Dünyada 265, Türkiye'de ise 6.5 milyon diyabet hastası bulunuyor. Uzmanlar hastalığın bir salgın gibi arttığına dikkat çekiyor. Ülkeler yeterli önlem almazsa, 2050'de diyabetli hasta sayısı 350 milyona ulaşabilir! Diyabet, yalnızca önemli bir sağlık sorunu değil… Aynı zamanda, ülkelerin ekonomilerinde de büyük bir yük haline geliyor. Bu durum, Türkiye'nin sağlık harcamalarında gün geçtikçe artan bir yük oluşturuyor. Dünyada, her yıl 166 milyar euro'nun diyabet tedavisi için harcandığı tahmin ediliyor. Söz konusu harcamalar, diyabetin ve komplikasyonlarının tanısını ve bakımını kapsıyor. Bu rakamın, 2025'de en az 216 milyar euro'ya ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünyada, ülkelerin ulusal sağlık bütçesinin yüzde 2.5- 15'lik bölümü, diyabet için harcanıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), Türkiye'nin 2010'daki sağlık harcamalarının yaklaşık %11'ini diyabete ayırdığını ve diyabetli hastaların diyabetten kaynaklanan sağlık masraflarının aynı yıl kişi başına ortalama 400 euro olacağını tahminle bildirmiştir. Türkiye'de 2020 yılına yönelik diyabet vizyonunun, hedeflerinin ve bunlara ulaşmak için gerekli stratejilerinin belirlenmesi amacıyla, Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğü ve T.C. Sağlık Bakanlığı'nın himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve IDF destekleri ve Sanofi Aventis'in koşulsuz katkılarıyla yürütülen “Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler” projesi, diyabetin yarattığı ekonomik sorunlara da çözüm arıyor. Proje kapsamında 2010 yılında gerçekleşen 2. Çalıştay'da 12 çalışma grubu, farklı konu başlıkları altında çözüm yollarını ele aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu diyabetin maliyetini düşürmek için sürekli olarak ilaç fiyatlarına odaklanıyor. Oysaki asıl maliyet kalitesiz ve etkisiz hasta bakımından kaynaklanmakta. Hastalığın yan etkilerinin semptomatik tedavisi de azımsanmayacak bir bütçe ile karşımıza çıkmakta.”

  Türkiye Sağlık Platformu tarafından açıklandığı gibi; gerek diyabet gerekse diyabetin neden olduğu komplikasyonların büyük bir sağlık sorunu oluşturduğu ve önemli ekonomik kayıplara neden olduğu aşikârdır.

  Diyabetin yara iyileşmesi ile sperm kalitesine etkileri ve akupunkturun bunlar üzerindeki fonksiyonu
  Diyabetin en çok etkili olduğu rahatsızlıklar arasında, yara iyileşmesindeki gecikmeler ve sperm kalitesindeki düşüş önemli bir yer tutmaktadır.

  Yara iyileşmesi epitelyal, endotelyal, inflamatuar hücrelerin, trombosit ve fibroblastların bir araya gelerek normal işlevlerini belli bir sıra ve düzen içinde yapmalarıyla karakterizedir15. Kan damarlarının etkilenmesi sonucu, kanın kollagen etkileşimi bir koagülasyon sürecini başlatır. Bu süreçte trombosit aktivasyonunu, fibroblastların göçünü ve çoğalmasını arttıran bazı faktörlerin salınımı gerçekleşir. Büyüme faktörleri olarak bilinen bu faktörler, fibroblast büyüme faktörü (FGF), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-I), transforme edici büyüme faktörü-β (TGF-β) ve trombosit kökenli büyüme (PDGF) faktörüdür15-17. Yara iyileşmesi sağlıklı kişilerde hızlı ve düzenli bir süreç olarak devam eder. Diyabetli hastaların derilerinde sıklıkla yaralar meydana gelmekte ve bu yaralar geç iyileşmektedir. Glukoz, fibroblast ve polimorfonükleer (PMN) hücrelerin faaliyetleri için enerji kaynağıdır. Diyabette glukoz metabolizmasındaki değişimler fibroblastik ve PMN hücrelerin aktivitesinde azalmaya neden olmaktadır. Hücrelerin görevlerini tam olarak yerine getirememeleri nedeni ile diyabetli hastalarda yara iyileşmesi gecikmektedir18. Bunun, yara iyileşmesinin çeşitli aşamalarında devreye giren büyüme faktörlerinin yetersiz salınımı veya salınımdaki gecikme sonucu olabileceği düşünülmektedir19,20. IGF-1, epidermal büyüme faktörü (EGF), FGF gibi büyüme faktörleri, yara iyileşmesinde epitelizasyonu uyaran önemli mitojenlerdir21. Deri hasarı meydana geldiğinde sadece epitel dokunun yıkımlanması değil, büyük oranda kollagen kaybı da meydana gelmektedir. Bunun önemi kollagenin deri ağırlığının %75'ini oluşturmasından kaynaklanmaktadır22. Yara iyileşmesini hızlandırmak amacıyla, Aloe vera ekstraktı gibi bitkisel pomadlar23, lazer24, elektromanyetik akımlar25, FGF26 gibi pek çok çeşitli metodlar kullanılmaktadır. Bu yöntemler ile iyi sonuçlar alınsa da geleneksel olarak enfeksiyonları engellemek için antiseptik ve antibakteriyel maddeler27 ile bazen kurutucu pomadlar24 kullanılmaktadır. Ancak yeterli kan dolaşımının sağlanamadığı geniş yanıklar, diabette oluşan deri ülserleri, iskemiler, nekrotik yaralar ve geniş deri kayıpları gibi durumlarda bu yaklaşımların sınırlı faydaları olmaktadır.

  Son 20 yıl içerisinde yara iyileşmesinde elektrik akımı veya elektroakupunkturun kullanılmaya başlanması ile yara iyileşmesinde kullanılan elektrik akımının doz kriterleri geliştirilmiş28 olup, elektrik akımının doku28,29 ve hücresel30 düzeylerdeki birçok morfolojik ve fonksiyonel etkileri tespit edilmiştir. Yakın zamanlarda insanlarda ve köpeklerde kronik deri lezyonlarını iyileştirmek amacıyla kullanılmaya başlanmış ve olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur31,32. Laboratuvar hayvanlarında deri yanığı, kemik iyileşmesi üzerine elektrik akımının olumlu etkilerinin olduğu bildirilmiştir33,34. Diyabetik ratlarda deri yaralarında IGF-1 ekspresyonunun oldukça azaldığı tespit edilmiştir35. IGF-1 ve birçok büyüme faktörü, yara iyileşmesinin farklı aşamalarında rol oynamaktadır. Zhou ve ark.36, erken yara iyileşmesinde EGF, FGF, PDGF, TGF-α, TGF-β gibi büyüme faktörlerinin etkisini göstermek için immünohistokimyasal olarak çalışmışlardır. Çalışmada bu büyüme faktörlerinin erken deri yarasının aynı bölgesinde sentezlenip, dağılım gösterdikleri sonucuna varmışlardır. Farelerde deri yanıklarında elektroakupunkturun FGF'yi artırdığı ve yangısal reaksiyonları azalttığı, yakın zamanlarda yapılan bir çalışma ile ortaya konmuştur33.

  Diyabetli kişilerin yeteri kadar insülin üretemediği ve üretilen insülini de uygun bir şekilde kullanamadıkları için, kan glukoz seviyeleri yüksektir. Diyabetin neden olduğu hiperglisemi glukoz otooksidasyonu ve protein glikasyonunda görevli reseptörlerin sayısını arttırdığından dolayı proteinlerin oksidatif bozulmasına ve dolayısıyla reaktif oksijen türlerinin (ROS) aşırı artışına yol açmaktadır. Hücrelerdeki lipid peroksidasyon enzimatik ve non-enzimatik antioksidan sistemler ile süpürücü sistemler tarafından kontrol edilmektedir. Ancak diyabet durumlarında bu sistemler hasar görmektedir37. Artan ROS düzeyi ile birlikte azalan endojen antioksidan kapasite oksidatif streste artışlara neden olmaktadır. Hücre kültürü ve hastalıklı hayvan modelleri çalışmalarının sonuçlarına göre ROS, hücre membran lipidlerinin peroksidasyonu, DNA'nın oksidasyonu ve kırılması, transport proteinlerinin inaktivasyonu ve mitokondriyumlarda enerji üretiminin inhibisyonu gibi memelilerdeki hücresel komponentlerin oksidatif hasarlarına yol açan en önemli etkendir38. Hiperglisemi ve oksidatif stres diyabetin farklı organ komplikasyonlarından sorumlu tutulmaktadır39. Pek çok bilim adamı ve klinisyenler diyabetin komplikasyonları olan diyabetik-kardiyomiyopati, - nefropati, -nöropati, -retinopati ve diyabetik ülser üzerine yoğun bir şekilde odaklanmalarına rağmen diyabet geniş anlamda erkek fertilitesi üzerine ciddi zararlı etkilere de sahiptir38,40. İnfertilite diyabetik erkeklerde ve deneysel olarak diyabet oluşturulmuş ratlarda yaygın görülen bir komplikasyondur41. Diyabetik ratların testiküler dokularında aşırı ROS artışına bağlı, lipid peroksidasyon düzeyinde önemli artışlar ve antioksidan enzim düzeylerinde de önemli azalmalar görülmektedir. Süperoksit anyon (O2), hidroksil radikali (OH) ve hidrojen peroksit (H2O2) gibi ROS'nin aşırı üretimi organizmanın herhangi bir dokusundaki hücre fonksiyonları için temel olan DNA, lipid ve proteinleri içeren moleküllerin biyolojik aktivitelerini değiştirebilmekte veya inaktive edebilmektedir42.

  Diyabetin oluşturduğu testiküler hasar ve infertilitenin tedavisinde kabul görmüş terapötik tedaviye paralel olarak, geleneksel olmayan herbal tedavi uygulamaları da yapılmaktadır40. Son zamanlarda yapılan pek çok çalışmada diyabet kaynaklı periferal nöropati44, gastrik ritim bozukluğu45, idrar kesesi fonksiyon bozukluğu46, hafıza ve öğrenme bozuklukları47,48 ve nefropati49 gibi komplikasyonların nonkonvensiyonel bir tedavi yöntemi olan akupunktur ve elektroakupunkturla başarılı bir şekilde önlendiği veya iyileştirildiği bildirilmektedir. Benzer şekilde farklı nedenlerle, infertilite sorunu yaşayan düşük sperma kaliteli erkeklerde de akupunktur ve elektroakupunkturun önemli derecede düzelmeler sağladığı pek çok araştırmacı tarafından bildirilmektedir50-52. Akupunkturun erkek fertilitesinde olumlu etkilerinin mekanizması tam olarak bilinmese de, sinirlerde sinaptik geçişleri uyarmasına bağlı olarak hipotalamustaki GnRH nöyronlarında artış sağlaması dolayısıyla hipotalamushipofiz- gonad ekseninde pozitif bir etki meydana getirmesi53 ve ayrıca testise gelen kan akımında artış sağlamasıyla50 açıklanmaktadır. Akupunkturun hipotalamus-hipofiz-gonad eksenindeki pozitif etkisine paralel olarak GnRH salınımında, buna bağlı olarak FSH, LH ve testosteron düzeylerinde önemli artışlar meydana gelmektedir. Erkeklerde sperm üretiminin şekillenme süreci olan spermatogenesis ise FSH, LH ve testosteron kontrolünde meydana gelmektedir. Öte yandan akupunktur uygulamalarının lipid peroksidasyonu azalttığı ve antioksidan enzim düzeylerini de arttırdığı yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur54-56.

  Sonuç olarak; bu derleme Tıp ve Veteriner Hekimlikte dünyanın çok önemli bir problemi olan diyabetin, yara iyileşmesi ve sperm kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerine akupunkturun iyileştirici etkisininin olduğunu literatür sonuçlarıyla ortaya koymaktadır.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar

  1) Çaptuğ Ö, Bilgili H. Köpeklerde akupunktur. Bölüm I: Akupunkturun tarihçesi, etki mekanizması ve akupunktur yöntemleri. Veteriner Cerrahi Dergisi 2005;11: 67-76.

  2) Karamehmetoğlu ŞS. “Bilimsel verilerin ışığı altında akupunktur ve fiziksel tıp ile rehabilitasyon”. www.tamtip.com/kategori.php/13.04.2005.

  3) Çevik C. Medikal Akupunktur. Ankara: Promat A.Ş., 2001.

  4) Brunner F. Akupunktur für Tierarzte Akupunktur der Kleintiere. Schordorf: WBV Biologisch-Medizinische Verlagsgesellschaft mbH& Co KG, 1980.

  5) Haltrecht H. Veterinary acupuncture. Can Vet J 1999; 40: 401-403.

  6) Mc Cauley L, Glinski MH. Acupuncture for veterinary rehabilitation. In: Millis DL, Lenine D, Taylor RA. (Editors). Canine Rehabilitation and Physical Theraphy. St. Louis, MO, USA: W.B. Saunders Co 2004: 337-354.

  7) Jagger DH. History and concepts of veterinary acupuncture. In: Schoen AM. (Editor). Veterinary Acupuncture: Ancient Art to Modern Medicine. St Louis, MO, USA: Mosby-Year Book 1994: 5-18.

  8) Bossut DFB, Stromberg MW, Malven PV. EA-induced analgesia in sheep: measurement of cutaneous pain thresholds and plasma concentrations of prolactin and β- endorphin immunoreactivity. Am J Vet Res 1986; 47: 669- 676.

  9) Wang T, Zhang Q, Xue X, Yeung A. A systematic review of acupuncture and moxibustion treatment for chronic fatigue syndrome in China. Am J Chin Med 2008; 36: 1-24.

  10) Janssens LA. Some aspects of small animal acupuncture. Belgian Vet Acup Soc Bull 1988; 176: 23- 41.

  11) Altman S. An Introduction to Acupuncture for Animals. USA: Chan's Corporation, 1984.

  12) Kavaklı A. Akupunktur. Fırat Tıp Dergisi 2010; 15: 1-4.

  13) Gülanber EG. Veteriner Hekimlikte Akupunktur ve Akupunktur Uygulamaları. Doktora Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.

  14) Klide AM, Farnbach GC, Gallagher SM. Acupuncture therapy for the treatment of intractable, idiopathic epilepsy in five dogs. Acupunct Electrother Res 1987; 12: 71-74.

  15) Hunt TK. Basic principles of wound healing. J Trauma 1990; 30: S122-128.

  16) Carrigo TJ, Melhrof AI, Cohen IK. Biology of wound healing. Surg Clin North Am 1984; 64: 721-733.

  17) Whitney JD. Physiologic effects of tissue oxygenation on wound healing. Heart Lung 1985; 18: 466-474.

  18) Ekmektzoglou KA, Zografos GC. A concomitant review of the effects of diabetes mellitus and hyperthyroidism in wound healing. World J Gastroenterol 2006; 12: 2721- 2729.

  19) Suh DY, Hunt TK, Spencer EM. Insulin-like growth factor-1 reverses the impairment of wound healing induced by corticosteroids in rats. Endocrinology 1992; 131: 399-403.

  20) Werner Breeden M, Hubrer G, Greenhalg DG, Longaker MT. Induction of keratinocyte growth factor is reduced and delayed during wound healing in the genetically diabetic mouse. J Invent Dermatol 1994; 103: 469-473.

  21) Bhora FY, Dunkin BJ, Batzri S, Aly HM, Bass BL, Sisawy AN, et al. Effect of growth factors on cell proliferation and epithelization in human skin. J Surg Res 1995; 59: 236-244.

  22) Peacock EE. Healing and control of healing. World J Surg 1980; 4: 269-270.

  23) Davis RH, Donato JJ, Hartman GM, Haas RC. Antiinflammatory and wound healing activity of a growth substance in Aloe vera. J Am Podiatr Med Assoc 1994; 84: 77-81.

  24) Matera JM, Dagli MLZ, Pereira DB. The effect of soft-laser (diodes) radiation on wound healing in cats. Brazil J Vet Res Anim Sci 1994; 31: 43-48.

  25) Houghton PE, Campbell KE. Choosing an adjunctive therapy for the treatment of chronic wounds. Ostomy Wound Manage 1999; 45: 43-52.

  26) Zheng J, Wang S, Guo L. Promotion of wound healing with fibroblast growth factor in combined burn radiation injury. Chinese J Plastic Surg 1994; 10: 146-149.

  27) Geronemus RG, Mertz PM, Eaglstein WH. Wound healing: The effect of topical antimicrobial agents. Arch Dermatol 1979; 115: 1311-1314.

  28) Reich JD, Tarjan PP. Electrical stimulation of skin. Int J Dermatol 1990; 29: 395-401.

  29) Castillo E, Sumano LH, Fortoul TI, Zepeda A. The influence of pulsed electrical stimulation on wound healing in burned rat skin. Arch Med Res 1995; 26: 185-189.

  30) Casaubon TE, Sumano LH. Eficacia de la electroestimulacion en la cicatrizacion de las heridas y guemaduras en ratas por segunda intencion. Vet Mex 1991; 22: 284-289.

  31) Sumano LH, Mateos TG. The use of acupuncture-like electrical stimulation for wound healing of lesions unresponsive to conventional treatment. Am J Acupunct 1999; 27: 5-15.

  32) Sumano H, Goiz G, Clifford V. Use of electrical stimulation for wound healing in dogs. Israel J Vet Med 2002; 57: 31-37.

  33) Lee JA, Jeong HJ, Park HJ, Jeon S, Hong SU. Acupuncture accelerates wound healing in burn-injured mice. Burns 2011; 37: 117-125.

  34) Zorlu U, Tercan M, Ozyazgan I, et al. Comparative study of the effect of ultrasound and electrostimulation on bone healing in rats. Am J Phys Med Rehabil 1998; 77: 427-432.

  35) Omeroglu S, Cam M, Erdoğan D, et al. Streptozotosin ile deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlardaki deri yaralarında, insülin benzeri büyüme faktörü-I'in lokalizasyonunun immünohistokimyasal olarak gösterilmesi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 5: 5-8.

  36) Zhou J, Song Y, Wang Y. The study of epidermal growth factor skin wound healing. Chinese J Rep Rec Surg 1997; 11: 267-268.

  37) Limaye PV, Sivakami S. Evaluation of the fluidity and functionality of the renal cortical brush border membrane in experimental diabetes in rats. Int J Biochem Cell Biol 2003; 35: 1163-1169.

  38) Zhao H, Xu S, Wang Z, et al. Repetitive exposures to lowdose X-rays attenuate testicular apoptotic cell death in streptozotocin-induced diabetes rats. Toxicol Lett 2010; 192: 356-364.

  39) Baynes J. Role of oxidative stress in development of complications in diabetes. Diabetes 1991; 40: 405-412.

  40) Mallick C, Mandal S, Barik B, Bhattacharya A, Ghosh D. Protection of testicular dysfunctions by MTEC, a formulated herbal drug, in streptozotocin induced diabetic rat. Biol Pharm Bull 2007; 30: 84-90.

  41) Ficher M, Zuckerman M, Fishkin RE, et al. Do endocrines play an etiological role in diabetic and nondiabetic sexual dysfunctions? J Androl 1984; 5: 8-16.

  42) Agarwal A, Makker K, Sharma R. Clinical relevance of oxidative stress in male factor infertility, an update. Am J Reprod Immunol 2008; 59: 2-11.

  43) Cai X, Jia H, Liu Z, et al. Polyhydroxylated fullerene derivative C(60)(OH)(24) prevents mitochondrial dysfunction and oxidative damage in an MPP(+) -induced cellular model of Parkinson\'s disease. J Neurosci Res 2008; 86: 3622-3634.

  44) Zhang C, MA YX, Yan Y. Clinical effects of acupuncture for diabetic peripheral neuropathy. J Tradit Chin Med 2010; 30: 13-14.

  45) Yin J, Chen J, Chen JD. Ameliorating effects and mechanisms of electroacupuncture on gastric dysrhythmia, delayed empting, and impaired accommodation in diabetic rats. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2010; 298: G563-570.

  46) Tong Y, Jia Q, Sun Y, Hou Z, Wang Y. Acupuncture in the treatment of diabetic bladder dysfunction. J Altern Complement Med 2009; 15: 905-909.

  47) Jing XH, Chen SL, Shi H, Cai H, Zin ZG. Electroacupuncture restores learning and memory impairment induced by both diabetes mellitus and cerebral ischemia in rats. Neurosci Lett 2008; 443: 193-198.

  48) Kavakli A, Kose E, Akpolat N, Sarsılmaz M. The effects of acupuncture on rats with brain ischemia-reperfusion Neurosciences 2009; 14: 10-13.

  49) Chu Q, Wang L, Liu GZ. Clinical observation on acupuncture for treatment of diabetic nephropathy. Zhongguo Zhen Jiu 2007; 27: 488-490.

  50) Siterman S, Eltes F, Schechter L, et al. Success of acupuncture treatment in patients with initially low sperm output is associated with a decrease in scrotal skin temperature. Asian J Androl 2009; 11: 200-208.

  51) Siterman S, Eltes F, Wolfson W, Lederman H, Bartoov B. Does acupuncture treatment affect sperm density in males with very low sperm count? A pilot study. Andrologia 2000; 32: 31-39.

  52) Zhaohui Z, Yugui C, Yuanming Z, et al. Effect of acupuncture on pubertal development of rats and rabbits at different developmental stages. Neuropeptides 2007; 41: 249-261.

  53) Zhao H, Tian Z, Feng Y, Chen B. Circulating estradiol and hypothalamic corticotrophin releasing hormone enhances along with time after ovariectomy in rats: effects of electroacupuncture. Neuropeptides 2005; 39: 433-438.

  54) Liu CF, Yu LF, Lin CH, Lin SC. Effect of auricular pellet acupressure on oxidative systems in high-risk diabetes mellitus. J Altern Complement Med 2008; 14: 303-307.

  55) Liu ZC, Liu JC, Zhang XZ, et al. Acupuncture prevents cognitive deficits and oxidative stress in cerebral multiinfarction rats. Neurosci Lett 2006; 393: 45-50.

  56) Popova SP. Effect of acupuncture on dynamics of changes in lipid peroxidation and activity of antioxidant system in rats with gastroduodenal ulcer. Fiziol Zh 2002; 48: 54-59.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
  [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]