[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-149
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Yöntemlerle Konserve Edilen Körpe Mısır Hasılının Koyunlarda Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi Üzerine Etkisi
Fuat GÜRDOĞAN
Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Körpe mısır hasılı, konservasyon, sindirilebilirlik, koyunlar

Bu çalışmada, körpe mısır hasılının 6 farklı yöntemle konserve edilmesinin koyunlarda besin maddelerinin sindirilme derecesi üzerine olan etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, 6x6 Latin Kare deneme düzeninde ve 6 aylık aynı canlı ağırlıkta 6 baş İvesi ırkı erkek toklu üzerinde yürütülmüştür. Araştırma grupları ise, konserve yöntemlerine göre belirlenmiştir. Buna göre mısır hasıllarından, biçildiği gün yaş olarak silolanan Y grubunu, 24-48 saat toprak üsütünde pörsütülerek silolanan Pt grubunu, 24-48 saat çatı altında pörsütülerek silolanan Pç grubunu, HCl ile işlenmiş samanla karılarak (%20 saman + %80 yaş hasıl) silolanan Y+S grubunu, toprak üstünde kurutulan Kt grubunu ve çatı altında kurutulan Kç grubunu oluşturmuştur. Kuru madde, ham kül, organik madde, ham selüloz, ham protein, ham yağ ve azotsuz öz maddenin sindirilme dereceleri, en yüksek değere çatı altında pörsütülmüş materyalle yapılmış silaj grubunda ulaşırken, bunu sırasıyla Y+S ve Pt grupları izlemiştir (P<0.05). Tarlada kurutulan hasıl grubunun ise en düşük sindirilme derecesine sahip olduğu tespit edilmiştir (P<0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]