[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 129-135
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Schmallenberg Virüsü
Ahmet Kürşat AZKUR1, Şükrü TONBAK2
1Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Schmallenberg virüsü, abort, konjenital malformasyon

Schmallenberg virüsü (SBV) 2011 yılında Almanya'da sığırlarda ortaya çıkan hastalık tablosunun araştırılması sonucunda yeni keşfedilen bir virüstür. SBV sığır, koyun, keçi, manda, geyik gibi evcil ve vahşi ruminantlarda enfeksiyona neden olmaktadır. Ateş, süt veriminde azalma, ishal gibi klinik belirtilerin yanı sıra SBV'nin abort, ölü doğum ve konjenital malformasyonlara da neden olduğu saptanmıştır. SBV enfeksiyonu Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında tanımlanmıştır. Türkiye'de yapılan SBV ile ilgili serolojik araştırma sonuçlarına göre sığırlarda %24.5, koyunlarda %39.8, keçilerde %2.8 ve mandalarda %1.5 oranında SBV seropozitifliği belirlenmiştir. SBV ile ilgili yapılan birçok araştırma mevcut olsa da yeni bir virüs olması nedeniyle SBV'nin epidemiyolojisi, genetiği ve moleküler patogenezi gibi konularda çok sayıda bilinmeyen noktanın aydınlatılması için detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]