[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2015, Cilt 29, Sayı 2
Tavşanlarda Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Hyaluronik asit/Karboksimetilselüloz Bariyerlerin Etkinliği
Mustafa KÖM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri
Özge ÖZMEN, Selim KUL, Taşkın GÖK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kuru Madde Düzeyleri Farklı Yöntemlerle Yükseltilerek Silolanan Körpe Yulaf Hasılı Silajlarının Koyunlarda Besi Performansı ile Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi
Fuat GÜRDOĞAN, Zeki ERİŞİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Trombositten Zengin Fibrin'in Kemik İyileşmesi Üzerine Etkileri
Havva Nur CAN, Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniği'ne Getirilen Olguların Değerlendirilmesi, 1293 Olgu (2009-2013)
Cafer Tayer İŞLER, Muhammed Enes ALTUĞ, Mehmet Zeki Yılmaz DEVECİ, Ramazan GÖNENCİ, Ziya YURTAL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Soğuk Stres Koşulları Altında Bıldırcın Karma Yemlerine İlave Edilen Saponin Bakımından Zenginleştirilmiş Çöven Ekstraktının Performans ve Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Ömür ÇELİK, Okan BAYRAK, Lütfi EMREOĞLU, Fatma TERLEMEZ, M. Ali AZMAN, Ü. Gülcihan ŞİMŞEK, Mehtap ÖZÇELİK, İ. Halil ÇERÇİ, Mehmet KENAR, Mehmet ÇİFTÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İneklerde Meme Başı Derisinde Şekillenen Lezyonların Dağılımı ve Mastitis Üzerine Etkisi
Doğan DALGIÇ, Mustafa Kemal SARIBAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Buzağıda Özefagal Obstruksiyonun Operatif Tedavisi
Gültekin ATALAN, Ali Cesur ONMAZ, Muharrem EROL, Zafer DOĞAN, Vehbi GÜNEŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Üç Chinchilla'da Güç Doğuma Bağlı Sezaryen Olgusu
Gökhan BOZKURT, Örsan GÜNGÖR, Yunus ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Schmallenberg Virüsü
Ahmet Kürşat AZKUR, Şükrü TONBAK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya İli Sığır, Koyun ve Keçi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu
Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kemik Grefti Yerine Doğal Bir Biyoseramik: Deniz Mercanı
Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]