[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-123
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Buzağıda Özefagal Obstruksiyonun Operatif Tedavisi
Gültekin ATALAN1, Ali Cesur ONMAZ2, Muharrem EROL1, Zafer DOĞAN1, Vehbi GÜNEŞ2
1Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
2Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, regürgitasyon, özefagus obstruksiyonu

İki aylık simmental ırkı dişi bir buzağı 2 gündür yeme ve içmenin olmaması şikayetiyle Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Büyük Hayvan Kliniğine sevk edildi. Anamnezde buzağının iki gün öncesinde aniden gıda ve su alımında zorlanma olduğu ve alınan yemin kısa sürede ağızdan çıkarıldığı öğrenildi. Özefagal yabancı cisim yönünden hastaya uygulanan sondanın kardiya bölgesinde özefagal kanala geçemediği belirlendi. Abdominal bölgenin laterolateral radyografisi alındı ve kardiya bölgesinde yumuşak doku opasitesinin arttığı not edildi. Sol açlık çukurluğuna rumenotomi operasyonu için lokal anestezi uygulandı. Operasyon esnasında, rumende 30x20 cm ebatlarında bez parçası bulundu. Ayrıca özefagusun kardiya kısmını tıkayan yumaklaşmış bez parçaları çıkarıldı. Sonuç olarak, bu vaka raporunun, yeme ve içme sonrası regürgitasyon gösteren hayvanlar için klinik yönünden pratik olarak yardımcı olacağı kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]