[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Köpekte Kondrosarkom Olgusu
Murat TANRISEVER1, İbrahim CANPOLAT1, Hatice ERÖKSÜZ2, Burak KARABULUT2
1ırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, kosta, kondrosarkom

Bu çalışmada altı yaşında, erkek, kurzhaar cinsi bir köpekte kostal yayılımlı kondrosarkom olgusu tanımlandı. Klinik muayenede göğüs bölgesinin sol tarafında, kostalar üzerinde saptanan tümör kitlesi total olarak ekstirpe edildi. Makroskobik muayenede tümör olarak değerlendirilen kitle 16x10x4 cm boyutlarında ve 280 g ağırlığında ölçüldü. Tümör kesit yüzeyi kirli beyaz renkte, granüler yapıda ve özellikle kitlenin merkezi akışkan bir görünümdeydi. Mikroskobik olarak, yüksek derecede hücresellik, nükleer atipi, mitoz gösteren hücreler ile birlikte, kondroid bir stroma ve lakünler içerisinde birden çok çekirdekli belirgin pleomorfizm gösteren hücreler görüldü. Olgu makroskopik ve mikroskobik bulgulara göre kondrosarkom olarak teşhis edildi. Ender olarak görülen bir tümör tipi olması sebebiyle bu olgunun, klinik ve histopatolojik yönden değerlendirilmesi ve raporlanması düşünüldü.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]